^ Back to Top

Witamy w Międzyrzeczu

Oficjalna Strona Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza

Zebranie wiejskie w Międzyrzeczu Górnym

ZAPROSZENIE

Sołtys Międzyrzecza Górnego zaprasza wszystkich mieszkańców sołectwa na
Zebranie Wiejskie
w dniu 17 marca godz. 17:00. Do Strażnicy OSP Międzyrzecze Górne.

 

Porządek Zebrania:
1.Otwarcie zebrania
2.Stwierdzenie kworum i ważności Zebrania Wiejskiego
3. Przedstawienie porządku Zebrania Wiejskiego
4.Wybór protokolanta Zebrania Wiejskiego
5.Informacja z działalności sołtysa za 2019r
6.Przedstawienie planu pracy na 2020r
7. Wnioski mieszkańców –dyskusja
8.Podjęcie Uchwał i wniosków 9. Zakończenie