^ Back to Top

Witamy w Międzyrzeczu

Oficjalna Strona Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza

Rodzinny Rajd Rowerowy 2023

Rodzinny Rajd Rowerowy – Siódmy Memoriał im. Leszka Mroczko, 3.06.2023 r.

RRR 3023 plakat m

Jeśli czytasz stronę na telefonie:
większy plakat zobaczysz w orientacji poziomej.


Więcej informacji tutaj:

Dokumenty do pobrania: 

Zgłoszenie uczestnika

Zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika – oświadczenie rodzica

Mapa rajdu

 

Ważne informacje:

 

REGULAMIN

Siódmy Memoriał im. Leszka Mroczko

Międzyrzecze Górne – Rudzica – Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne Stara Prochownia
zwanego dalej Rodzinnym Rajdem Rowerowym

 

1. Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza w Międzyrzeczu Górnym przy współpracy z OSP Międzyrzecze Górne.

2. Zbiórka, oraz zapisy uczestników w dniu 3.06.2023 r. od godz. 12.00 do 13.00 na parkingu przy Chacie Międzyrzecze w Międzyrzeczu Górnym. Trasa Rajdu o łącznej dł. ok. 15 km przebiegała będzie ulicami Międzyrzecza Górnego, m.in. Zapłocie, Jęczmienna, Spółdzielcza; w Rudzicy: Graniczna; w Międzyrzeczu Dolnym: Rudzicka, Przedsiębiorców, Wapienicka, Św Floriana, Zagrodowa, Na Węgrach, Widok; Międzyrzecze Górne: Willowa, Grabinka, Centralna, Łącznik i na Starą Prochownię, gdzie przewidziane jest zakończenie rajdu.

3. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i poruszają się zgodnie z zasadami ruchu drogowego w grupach maks. 15-to osobowych i odległości min. 200 m między grupami. Uczestnicy mogą ubezpieczać się indywidualnie. Ponadto organizator ubezpieczy się na zasadach ogólnych OC od wypadków uczestników z winy organizatora.

4. W razie złych warunków pogodowych (silny wiatr, intensywny deszcz itp.) rajd może zostać odwołany.

5. Na starcie rajdu organizator:

 • informuje o zasadach uczestnictwa w rajdzie
 • sporządza listę uczestników rajdu
 • przekaże uczestnikom Rajdu okolicznościowe koszulki ilość ograniczona (do wyczerpania zapasów), oraz talon na ciepły posiłek.

6. Organizator rajdu jest zobowiązany do:

 • wyznaczenia prowadzącego i zamykającego rajd
 • zapewnienia obsługi medycznej rajdu
 • zapewnienia odpowiedniej ilości bezalkoholowych napojów chłodzących dla uczestników rajdu.

7. Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do:

 • punktualnego przybycia na miejsce startu, zalecane jest przybycie na start co najmniej 30 min. przed planowaną godziną startu celem podpisania listy obecności, oraz odpowiednich oświadczeń.
 • posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami (oświetlenie, hamulce, itp.)
 • przestrzegania przepisów ruchu drogowego
 • stosowania się do wskazówek oraz zarządzeń organizatora oraz prowadzącego i zamykającego rajd
 • nie wyprzedzania prowadzącego rajd
 • poinformowania organizatora o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy
 • pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku
 • złożenia pisemnego oświadczenia, a w przypadku dzieci oświadczenia rodzica o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem

9. Wskazane jest zabranie na rajd:

 • kasku, a w przypadku dzieci obowiązkowo.
 • kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej
 • okularów przeciwsłonecznych

10. Przed rozpoczęciem rajdu uczestnik ma obowiązek zapoznać się z wyznaczoną przez organizatora trasą rajdu. W przypadku braku akceptacji przebiegu trasy lub jej skali trudności uczestnik ma obowiązek rezygnacji z udziału w rajdzie.

11. Zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz zabrania się spożywania alkoholu w trakcie rajdu.

12. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu.

13. Osoba niepełnoletnia powinna posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów na udział w rajdzie.

14. Dla uczestników, którzy pokonają samodzielnie całą trasę rajdu organizator przewiduje nagrody w następujących kategoriach:

 • najmłodszy uczestnik
 • najmłodszy uczestnik samodzielnie jadący
 • najstarszy uczestnik  
 • najstarsze małżeństwo (średnia wieku)
 • po zakończeniu przejazdu na terenie Starej Prochowni przeprowadzone zostaną zawody rowerowe a trzech najszybszych uczestników w dwóch grupach wiekowych do 10 lat i 11-16 lat. otrzyma nagrody.
 • Zapisy uczestników na zawody rowerowe odbywać się będą w trakcie zapisów na rajd.

15. Do czasu zakończenia rajdu wyznacza się następujące telefony kontaktowe z organizatorem: 601 583 038 oraz 602 135 294

 

Realizacja Zadania Publicznego:

WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM „SIÓDMY MEMORIAŁ im. LESZKA MROCZKO, RODZINNY RAJD ROWEROWY” WSPIERANY ZE ŚRODKÓW GMINY JASIENICA