^ Back to Top

Witamy w Międzyrzeczu

Oficjalna Strona Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza

Ogłoszenia parafialne 05.02.2023

3. Niedziela przed Postem (Septuagesimae - 70 dni przed Wielkanocą)


Tekst Dn 9,18         Ks. Andrzej Dyczek

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz!

Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błagania

przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia.

Dn 9,18

 

1. Porządek nabożeństw:

    - 12.02.2023 r. Mazańcowice, godz. 08:30; Międzyrzecze, godz. 10:00

 

2. Ogłoszenia:

   - 09.02.2023r. godz. 18:00 - próba chórku; 19:00 - chóru

   - 10.02.2023r. godz. 18:00 - spotkanie młodzieży

 

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które w roku 2022 zapłaciły składkę kościelną. Jednocześnie bardzo proszę o uregulowanie, jeśli jeszcze nie zdążył tego uczynić. 

Jest wyłożona lista na pomoc dla Parafii w Katowicach- Szopienicach, która bardzo ucierpiała, a szczególnie jej mieszkańcy. 

W związku z moim jubileuszem 35 lecia służby w Kościele, które upłynęło w grudniu i 20 lecia służby w Międzyrzeczu zapraszam Was kochani na tort i kawę na parafię. Będzie mi bardzo miło. 

Dziękuję wszystkim życzliwym ludziom, które w tej mojej służbie wspierały mnie, pomagały i na które mogłem liczyć. 

 

ZAMBIA 

Sytuacja w Zambii 

Kraj zamieszkuje 15 grup etnicznych i językowych – razem 17 milionów mieszkańców. Ze względu na brak podstawowej opieki medycznej w kraju szerzą się choroby tropikalne i inne choroby zakaźne. Ponad 86% mieszkańców Zambii to chrześcijanie, z czego 35% to protestanci. 

  

Ewangelicko-Luterański Kościół w Zambii jest niewielką społecznością liczącą ponad 5 tysięcy wiernych skupionych w przeszło 30 parafiach. Poważnym wsparciem działań kościelnych są kobiety – najaktywniejsza grupa w zambijskich zborach. Popularną formą działalności są chóry, opieka nad starszymi i szerokie kontakty ekumeniczne. 

Boże łaski i pokoju! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie prosząc Cię o Twoje błogosławieństwo dla mieszkańców Zambii. Dziękujemy Ci za ten piękny kraj i jego wspaniałą przyrodę oraz za bogactwo różnorodności jego mieszkańców. Dodaj im siły do współpracy, aby działać na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Daj im poznać, że różnorodność jest darem i szansą, która jeśli tylko to dostrzeżemy, poszerza nasze horyzonty i otwiera nas na drugiego człowieka. 

  

Dziękujemy Ci za wszystkie osoby zaangażowane w parafiach luterańskich, za ich otwartość i służbę na rzecz chorych i potrzebujących. Dziękujemy Ci za pracę kobiet, za ich świadectwo o Twojej miłości do bliźniego.  Wzmacniaj ich i wspieraj, dodawaj im mądrości i otuchy każdego dnia. Amen 

Ogłoszenia parafialne 29.01.2023

Ostatnia po Epifanii


Tekst Iz 60,2                     Ks. Andrzej Dyczek

Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się na tobą.

Iz 60,2

1. Porządek nabożeństw:

    05.02.2023 - Międzyrzecze, nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią ŚwiętąBędziemy też zbierać ofiarę na Fundusz Stypendialny dla studentów CHAT

 

2. Ogłoszenia:

    - 02.02.2023 - 18:00 próba chórku; 19:00 próba chóru

    - 03.02.2023 - 18:00 spotkanie młodzieży

    - 04.02.2023 - 09:00 spotkanie z konfirmantami kl. VII; 10:00 kl VIII

 

    Jest najnowszy numer Zwiastuna- proszę sobie zabrać.

 

    

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które w roku 2022 zapłaciły składkę kościelną. Jednocześnie bardzo proszę o uregulowanie, jeśli jeszcze nie zdążył tego uczynić. 

Otrzymaliśmy dzisiaj tragiczne wieści z parafii w Szopienicach. Na skutek wybuchu gazu został w połowie zniszczony budynek plebanii.  

  

Po przeprowadzonej akcji ratowniczej odnaleziono ciała dwóch osób. W szpitalu przebywa aktualnie jeden poparzony mężczyzna oraz dwoje dzieci wikariusza parafii. Proboszcz z rodziną nie doznali obrażeń. Nie ucierpiała rodzina ukraińska, które mieszkały w budynku.  

  

Po ustaleniu konkretnych potrzeb będziemy informować jakiej pomocy mogą potrzebować poszkodowane rodziny. 

  

Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i zapewnienia o modlitwach jakie do nas dotarły. 

W tej trudnej chwili prosimy Was o dalsze modlitwy szczególnie o osoby przebywające w szpitalu, o duchownych i ich najbliższych, rodzinę zmarłych osób, wszystkich poszkodowanych oraz całą szopienicka parafię. 


Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu”. Ps 34, 19 

Sytuacja w Zimbabwe 

  

Zimbabwe to państwo w Afryce Południowej. Szacuje się, że populacja tego kraju wynosi około 15 milionów ludzi. Zimbabwe ma 16 języków urzędowych. Kraj uzyskał niepodległość 18 kwietnia 1980 r. Zimbabwe ma jeden z najwyższych wskaźników alfabetyzacji w Afryce, wynoszący 91 proc. Kraj boryka się z epidemią HIV/AIDS, brakiem dostępu do opieki medycznej, bezrobociem, biedą, przemocą domową i wysoką inflacją. 

  

Chrześcijaństwo jest główną religią, którą wyznaje ponad 80 proc. populacji. Pozostałe 20 proc. wyznaje islam, tradycyjne religie afrykańskie i judaizm. 

  

Kościół Ewangelicko-Luterański w Zimbabwe został założony w 1903 roku przez misjonarzy ze Szwecji i afrykańskich ewangelistów z Natalu (RPA). Zaczęło się od pracy edukacyjnej, aby umożliwić konwertytom czytanie Biblii. Pierwszy duchowny Kościoła został wyświęcony w 1937 r. Od 1962 r. Kościół jest samodzielną organizacją. 

  

Aktualnie Kościół liczy blisko 310 000 członków. Podzielony jest na trzy diecezje i 80 parafii, w których duchownymi są zarówno mężczyźni jak i kobiety. Zajmuje się działalnością diakonijną i edukacyjną. Kościół prowadzi dwie szkoły biblijne, w których kształcą się diakoni, świeccy liderzy i wolontariusze, także prowadzone są także rekolekcje i kursy doszkalające dla duchownych. Kościół administruje czterema szpitalami, z których dwa zostały wyznaczone przez rząd jako szpitale okręgowe, w jednym znajduje się również szkoła pielęgniarska. Kościół prowadzi cztery szkoły podstawowe i siedem szkół średnich. Dziewięć szkół posiada oddziały dla uczniów słabowidzących i niedosłyszących na poziomie szkoły podstawowej, średniej i średniej. 

  

Przed Kościołem stoją takie wyznania jak: brak duchownych, personelu medycznego, epidemia HIV/AIDS, bezrobocie, bieda i wysoka inflacja. 

Ogłoszenia parafialne 22.01.2023

3. po Epifanii


Tekst Łk 13,29                    Ks. Andrzej Dyczek

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa,

i zasiądą w Królestwie Bożym.

Łk 13,29

1. Porządek nabożeństw:

- 29.01.2023 - godz. 09:00 - nabożeństwo w Międzyrzeczu, po nabożeństwie odbędzie się Zgromadzenie ParafialneBędziemy omawiać sprawozdanie z życia Parafii, zapoznamy się z danymi statystycznymi, zatwierdzimy sprawozdanie finansowe i preliminarz budżetowy.

2. Ogłoszenia:

W czwartek- zebranie Rady Parafialnej o godz. 18:00

W sobotę od godz. 10:00 - 13:00 - bal karnawałowy na Parafii. Serdecznie zapraszamy

Jest najnowszy numer Zwiastuna- proszę sobie zabrać

 

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które w roku 2022 zapłaciły składkę kościelną. Jednocześnie bardzo proszę o uregulowanie, jeśli jeszcze nie zdążył tego uczynić. 

Dzisiaj Republika Południowej Afryki 

Zapraszamy na diecezjalne nabożeństwo ekumeniczne, które odbędzie się we wtorek 24 stycznia 2023 roku o godz. 18:00 w ewangelickim kościele ap. Bartłomieja w Brennej. Kazanie wygłosi Biskup Pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej Piotr Greger. 

22 stycznia 2023 - modlitwa o Tanzanię 

Sytuacja w Tanzanii 

Republikę Tanzanii zamieszkuje przeszło 120 grup etnicznych i językowych, razem 54 miliony ludzi. Kraj uchodzi za umiarkowanie spokojny, incydentalnie występują w nim ataki terrorystyczne. Istotnym problemem są ogniska chorób tropikalnych (malaria), żółtaczki, AIDS czy gorączki krwotocznej (Ebola). Dość powszechnym zjawiskiem jest nadużywanie alkoholu i nagminna jazda po pijanemu, co prowadzi do licznych wypadków drogowych i potrąceń pieszych. 

 

Chrześcijanie stanowią ponad 60 % mieszkańców, w tym blisko 30% to protestanci. 

 

Ewangelicko-Luterański Kościół Tanzanii liczy blisko 8 milionów wyznawców. Należą doń ludzie różnych ras, a duchownymi są zarówno kobiety jak i mężczyźni posługujący w 26 diecezjach. Kościół jest żywą strukturą nakierowaną na misję Słowa i Sakramentów, ale również na pomoc potrzebującym. Cały Kościół czuje się odpowiedzialny za kluczowe projekty: niesienie pomocy ubogim, chorym na HIV czy opieka paliatywna nad osobami umierającymi. Istotnym kierunkiem działań Kościoła jest szeroko pojęta edukacja. Kościół Tanzanii prowadzi zarówno szkoły podstawowe, jak średnie oraz 6 college’ów. 

Wspomnienie pośmiertne 

Pragniemy dzisiaj wraz z rodziną wspomnieć 

W 20 rocznicę śmierci śp. Emilię Buchcik zmarłą 26 stycznia 2003 r. 

Pragniemy również wspomnieć  

-śp. Rudolfa Buchcika zmarłego 8 listopada 1982 roku 

- śp. Andrzeja Buchcika zmarłego 31 sierpnia 1968 roku 

Oraz brata śp. Andrzeja Buchcika zmarłego 26 października 2021 r. 

Wspominają : 2 córki z rodzinami, synowa z rodziną.  

    Bardzo dziękuję za złożony dar na kościół.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem “Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”

18 – 25 stycznia 2023

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem “Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”


 

“Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” – pod takim hasłem, od 18 do 25 stycznia 2023 r., jest obchodzony Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, koncertach i innych spotkaniach, by poznawać się nawzajem i wspólnie modlić się o jedność.

Inicjatywa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan sięga przełomu XIX i XX wieku. Od 1968 r. materiały na ten Tydzień opracowywane są wspólnie przez Światową Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Od 1975 r. temat i materiały na kolejne obchody Tygodnia przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów i kontynentów. Materiały na najbliższy Tydzień przygotowała grupa chrześcijan w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) zwołana przez Radę Kościołów Minnesoty.

„Przygotowane materiały odzwierciedlają tęsknotę za tym, byśmy jako chrześcijanie wcielali w życie Boży dar jedności, wykorzeniali podziały, które nie pozwalają nam zrozumieć i doświadczyć faktu, że wszyscy jesteśmy Chrystusowi” – czytamy w materiałach. Zawierają one m.in. wskazówki dla przygotowujących ekumeniczne nabożeństwa oraz teksty modlitw i rozważań biblijnych na poszczególne dni.

Jako główny tekst Tygodnia Modlitw wybrany został werset z pierwszego rozdziału Księgi Proroka Izajasza: „Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy!” (Iz. 1,17). Do niego nawiązują autorzy tegorocznych materiałów na ten czas. „Jeśli Kościoły połączą swoje głosy z głosami uciśnionych, ich wołanie o sprawiedliwość i wyzwolenie będzie silniejsze” – czytamy w nich.

W związku z tym mamy przyjemność zaprosić wszystkich na nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o jedność chrześcijan - 19/01/2023r. godzina 18:00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Słowo Boże wygłosi Ks. proboszcz Jan Waluś, nabożeństwo ubogaci swoim śpiewem Chór.

 

Ogłoszenia parafialne 15.01.2023

2. PO EPIFANII


Tekst J 1,16            Ks. Andrzej Dyczek

Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli,

i to łaskę za łaską.

J 1,16

1. Porządek nabożeństw:

    19.01.2023 r. - nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o jedność chrześcijan - godzina 18:00. Słowo Boże wygłosi Ks. proboszcz Jan Waluś, zaśpiewa chór - serdecznie zapraszamy

    22.01.2023 r. - nabożeństwa: 08:30 w Mazańcowicach; 10:00 w Międzyrzeczu

    29.01.2023 r. - nabożeństwo 10:00 w Międzyrzeczu - po nabożeństwie serdecznie zapraszamy na Zgromadzenie Parafialne. Omawiać będziemy sprawozdanie z życia Parafii, zapoznamy się z danymi statystycznymi, zatwierdzimy sprawozdanie finansowe i preliminarz budżetowy

 

2. Ogłoszenia:

    - Dzisiaj nasze- nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą, będziemy też zbierać ofiarę na Fundusz Socjalny dla księży emerytów i wdów po księżach.

    - W czwartek- próba chóru- godz. 19:00 

    - Jest najnowszy numer Zwiastuna- proszę sobie zabrać.  

 

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które w roku 2022 zapłaciły składkę kościelną. Jednocześnie bardzo proszę o uregulowanie, jeśli jeszcze nie zdążył tego uczynić. 

 

Dzisiaj Republika Południowej Afryki 

Sytuacja w RPA 

Kraj zamieszkuje 57 milionów ludzi. Od dłuższego czasu władze nie radzą sobie z wzrastającą falą przestępczości pospolitej i zorganizowanej. Szerzą się rabunki, napady, gwałty i porwania. 

78% mieszkańców RPA wyznaje chrześcijaństwo, zaś w kraju istnieją cztery Kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej: 

Ewangelicko-Luterański Kościół Południowej Afryki (Kościół Przylądkowy) liczy bez mała 4 tysiące wiernych. Tworzy go 21 parafii, w których posługuje 11 duchownych. 

Ewangelicko-Luterański Kościół Południowej Afryki skupia w swoich szeregach prawie 600 tys. wiernych. Podzielony jest na 7 diecezji i 2300 parafii. Członkami Kościoła są głownie czarnoskórzy obywatele RPA. Pragnieniem wspólnoty jest pełna jedność ponad dawnymi podziałami rasowymi. Podczas walki z apartheidem Kościół opiekował się więźniami politycznymi, w tym Nelsonem Mandelą.  

Morawski Kościół w Afryce Południowej liczy 50 tysięcy wiernych. Podzieleni są na 10 dystryktów i 81 parafii. Większość członków wspólnoty stanowią rdzenni mieszkańcy Afryki. Wierni odwołują się do dziedzictwa husytyzmu, Jednoty Braci Czeskich i oczywiście do Mikołaja von Zizendorfa. Do dziś realizują misję wspólnoty życia, modlitwy i wzajemnego wsparcia. 

Południowo-Wschodni Luterański Kościół w Afryce Południowej liczy prawie 10 tysięcy wiernych. Podzielony jest na cztery dystrykty i 26 parafii, gdzie posługuje 25 duchownych różnych ras i obojga płci. Kościół jest niezwykle aktywny w sferze diakonijnej, wielu jego duchownych pochodzi z Europy. 

Wszechmogący Boże, kochany Ojcze! 
Wołamy dziś do Ciebie wraz z naszymi siostrami i braćmi w Republice Południowej Afryki. Ty najlepiej znasz ich historię i kontekst, Ty towarzyszysz im w niełatwej i złożonej codzienności. Dziękujemy za to, że mogą działać w tak różnorodny sposób zwiastując Twoje Słowo. Dziękujemy, że Twoja Ewangelia dociera do każdego człowieka, niezależnie od płci, koloru skóry, pochodzenia czy stanu majątkowego. 
 
Prosimy, Panie, o Twoją łaskę i błogosławieństwo dla luteran w RPA. Pomóż im żyć w jedności, krusz mury wrogości, rasowych barier. Przemieniaj serca tych, którzy krzywdzą, sieją strach i w brutalny sposób pozbawiają innych ich własności. Niech wieść o bezgranicznej Twojej miłości wnosi pokój pomiędzy zwaśnione strony. 
 
Pomagaj luteranom z południa Afryki być wiarygodnym świadectwem w różnych aspektach – kaznodziejskim, duszpasterskim, diakonijnym, edukacyjnym i społecznych. Pozwól im coraz bardziej się rozwijać i wpływać na otaczającą rzeczywistość. Przez Jezusa Chrystusa, w mocy Twojego Ducha Świętego. Amen.  

Ogłoszenia parafialne 08.01.2023

1. PO EPIFANII - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO


Tekst: Rz 8,14                       Ks. Andrzej Dyczek

Ci, których Duch Boży prowadzi,
są dziećmi Bożymi.

Rz 8,14

Życzenia Noworoczne- Drodzy życzę Wam i Waszym najbliższym w tym nowym roku Bożego błogosławieństwa i prowadzenia, nowych sił na kolejne chwile, pogody ducha i radości z najbliższych.

 

1. Porządek naborzeństw:

    15.01.2023 - nabożeństwo w Międzyrzeczu - godz. 10:00 ze Spowiedzią i Komunią Świętą,                 będziemy też zbierać ofiarę na Fundusz Socjalny dla księży emerytów i wdów po księżach

 

2. Ogłoszenia:  

    W czwartek próby chórów o zwykłych porach 

    W piątek- spotkanie młodzieży- godz. 18;00

 

    29.01.2023 - po nabożeństwie odbędzie się Zgromadzenie Parafialne

Sytuacja w Sierra Leone 

Kraj zamieszkuje 14 grup etnicznych językowych liczących ponad 6 milionów ludzi. Kraj jest niemal całkowicie pozbawiony fachowej opieki medycznej, stąd występują tam ogniska epidemiczne cholery, AIDS, tyfusu, żółtaczki oraz malarii. Brakuje podstawowej infrastruktury: dróg, mediów, elektryczności. Jednocześnie szerzy się przestępczość i bandytyzm. 

Mimo, że ponad 63% ludności wyznaje islam, to wolność religijna w Sierra Leone jest respektowana, a wielkie religie żyją ze sobą w zgodnym sąsiedztwie. 

Ewangelicko-Luterański Kościół w Sierra Leone liczy niewiele ponad 6 tysięcy wiernych skupionych w 27 parafiach. Kościół jest wielokulturową i wielojęzyczną, prężnie działającą misyjnie strukturą. Został założony w 1989 r. przez Sierra Leoneanina, który został luteraninem mieszkając w USA. Kościół rozwijał się dzięki wsparciu Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Ameryce, który pomógł  wykształcić pierwszych duchownych. Kościół skupia się przede wszystkim na służbie diakonijnej, pracy z kobietami i młodzieżą. 

 

Wspomnienie

W 30 rocznicę śmierci wraz z rodziną pragniemy wspomnieć 

Śp. Jana Cieślara urodzonego 6 maja 1928 roku, zmarłego 6 stycznia 1993 roku 

Pragniemy również wspomnieć jego rodziców 

  -śp. Jerzego Cieślara zmarłego 11 listopada 1973 roku 

  - śp. Helenę Cieślar zmarłą 6 stycznia 1986 roku 

 - siostrę śp. Annę Makula zmarłą w 2015 roku 

  - szwagra śp. Pawła Makulę zmarłego w 2013 r. 

Wspominają: żona, 2 synów z żonami, córka z mężem, 6 wnucząt z rodzinami, 6 prawnucząt, 2 siostrzeńców z rodzinami. 

  Od strony żony- szwagier, szwagierka, bliższa i dalsza rodzina. 

    Bardzo dziękujemy rodzinie za złożony dar na kościół. Pieśń 270 

8 stycznia 2023 r. – modlitwa o Sierra Leone 

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za Twoją wierność i błogosławieństwo, że ty pamiętasz, o każdym z nas, małym i dużym. 

Boże wierzymy, że masz pod swoją opieką również ludzi mieszkających w Sierra Leone – „Lwich Górach”. 

I chociaż ten lud w swojej historii doświadczył wielu ciężarów, w tym stał się źródłem niewolników, to Ty o nich pamiętasz i prowadzisz do Siebie. 

Wierzymy, że wiele trudów, których doświadczają, mogą przynosić do Ciebie i w Tobie odnajdywać pokój. 

Boże prosimy byś dał im poznać Twoją miłość i błogosławił pracę misyjną mieszkających tam chrześcijan, byś nadal pomnażał małą, ale dynamiczną społeczność luteran. 

Daj im siłę i odwagę do bycia Twoimi świadkami w swoim kraju. 

Prosimy również o błogosławieństwo, dla podnoszącego się po okresie wewnętrznych konfliktów państwa. 

Daj mądrość rządzącym, by podejmowali służące mieszkańcom decyzje: zapewnili bezpieczeństwo, podnieśli poziom ochrony zdrowia i edukacji, dbali o rozwój gospodarczy, pielęgnowali wolność osobistą i religijną. Amen 

  

Ogłoszenia Parafialne 01.01.2023

1. PO NARODZENIU PAŃSKIM


Tekst: J 1,14b                   ks. Andrzej Dyczek

 

Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę,

jaką ma jedyny Syn od Ojca.

J 1,14b

Życzenia Noworoczne:

Drodzy życzę Wam i Waszym najbliższym w tym nowym roku Bożego błogosławieństwa i prowadzenia, nowych sił na kolejne chwile, pogody ducha i radości z najbliższych.

 

1. Porządek nabożeństw:

    06.01.2023 - Epifania - Nabożeństwo w Międzyrzeczu - godz. 10:00 - serdecznie zapraszamy

    08.01.2023 - Nabożeństwa -  w Mazańcowicach godz. 08:30; Międzyrzecze godz. 10:00

 

2. Ogłoszenia:

- w sobotę zajęcia z konfirmantami o godz. 09:00 - klasa 7; godz. 10:00 - klasa 8

- w sali chórowej znajdują się paczki do odebrania dla Seniorów

 

Dziś modlimy się za kościół w Senegalu.

Sytuacja w Senegalu

Senegal zamieszkuje dziesięć grup etnicznych i językowych liczących ponad 14,5 miliona ludzi. Ponad 96% mieszkańców tego subsaharyjskiego kraju wyznaje islam. Chrześcijanie stanowią zaledwie 3,6% mieszkańców. Sytuacja w kraju się zaognia ze względu na nabrzmiewające zbrojne konflikty graniczne oraz rosnące zagrożenie terroryzmem islamskim.

Kościół Luterański Senegalu jest niewielką wspólnotą, która powstała w 1974 r. i skupia ponad 7 tysięcy wiernych w 14 parafiach. Mimo niewielkiej liczebności Kościół jest bardzo żywotny. Prowadzi akcje diakonijne i socjalne, dba o rozwój parafii, profesjonalnie kształci przyszłych duchownych oraz zapewnia stałą formację księżom pracującym w Kościele.

Do wyjątkowych na tle kraju islamskiego aktywności należy luterański ruch kobiecy. Luteranki w Senegalu aktywnie walczą o swoje prawa, kształcą się, zdobywają umiejętności zawodowe, dążą do niezależności finansowej. Luterańskie stowarzyszenie Ruch Kobiet dla Chrystusa posiada własną infrastrukturę, prowadzi akcje aktywizacji kobiet, walczy z wykluczeniem rasowym, etnicznym i socjalnym oraz zajmuje się pogłębieniem chrześcijańskiej formacji swoich członkiń.

Ogłoszenia Parafialne 25.12.2022

1.DZIEŃ ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO


Tekst: J 1,14                                 ks. Andrzej Dyczek

 

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,

i ujrzeliśmy chwałę Jego.

J 1,14

 

1. Porządek nabożeństw:

    26.12.2022 - Nabożeństwa w Międzyrzeczu - godz. 09:00; Mazańcowice godz. 11:00

    31.12.2022 - Nabożeństwo w Międzyrzeczu - na zakończenie roku - godz. 17:00

 

2. Ogłoszenia:

- W czwartek 29.12.2022 - zebranie Rady Parafialnej - godz. 18:00

 

- Prenumerata Zwiastuna w przyszłym roku- roczna 160 zł, półroczna 80. . Osoby, które chciałyby otrzymywać Zwiastun przez Parafię, a jeszcze nie dokonały wpłaty, bardzo proszę by to uczynili

 

- W sali chórowej znajdują się paczki do odebrania dla Seniorów

 

Życzenia:

 

Pragnę złożyć Wam i waszym rodzinom najserdeczniejsze życzenia- Życzę Wam, aby Żyjący Jezus Chrystus opromieniał was Swoją łaską, miłością, dobrem, wlewał swoją moc napełniał radością, pokojem, nowymi siłami, pogodą ducha i głęboką wiarą i nadzieją na każdy czas.

  Miłego, radosnego rodzinnego czasu dzisiaj przy wigilijnym czasie i na kolejny czas

 

 

Boże łaski i przebaczenia. Tak trudno zapomnieć, wymazać z pamięci przerażające obrazy mordów, gwałtów, przemocy. Tak trudno żyć dalej mimo wszystko. Tylko Ty dajesz siłę budowania na ruinach, na grobach bliskich, budowania w nadziei, że przemoc nigdy nie powróci.

 

Prosimy uczyń to, co człowiekowi wydaje się niemożliwe; daj pokrzywdzonym zdolność przebaczania, daj odwagę budowania pojednania mino ran zadanych przed laty.

 

Ty, który jesteś dawcą wszystkich dobrych darów, który powołałeś tak wiele mądrych kobiet i wielu mądrych mężczyzn do odbudowy kraju i przeobrażania go w państwo bez dyskryminacji, w państwo równości i wzajemnego szacunku, odnów serca jego mieszkańców, aby mogli pamiętając o tragicznej przeszłości stworzyć społeczeństwo wzajemnego szacunku i partnerstwa.

 

Niech Twoja Łaska spłynie na mieszkańców Rwandy, napełni ich mądrością i zdolnością przebaczania. Niechaj Twoja Miłość będzie mocą budowania, przebaczania i jednoczenia. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pojednawcę i Zbawiciela. Amen

 

Sytuacja w Rwandzie

 

Rwandę zamieszkuje 12 mln mieszkańców z 11 grup etnicznych i językowych. Przeszło 90% z nich wyznaje chrześcijaństwo – protestanci stanowią 43% mieszkańców.

Kraj stał się pod koniec XX w. symbolem krwawej przemocy i okrucieństwa plemiennej nienawiści między plemionami Hutu i Tutsi (800 tys. ofiar).

W 2018 r. władze kraju zamknęły przeszło 700 miejsc kultu religijnego (w tym kościoły i meczety). Powodem były różnorodne praktyki sekciarskie i podejrzane formy kultu religijnego. Rząd prezydenta Paula Kagame wprowadził ustawę, na mocy której każdy duchowny (chrześcijański lub muzułmański) musi legitymować się co najmniej dyplomem licencjata. Luterański biskup Evalister Mugabo poparł projekt rządu, zwłaszcza te regulacje, które pozbawiały urzędu osoby zamieszane w ludobójstwo.

Kościół Luterański Rwandy został założony pod koniec 1994 r. i liczy 7200 wiernych. Służy w nim 38 duchownych w tym 5 kobiet. Pomimo trudnej sytuacji w kraju Kościół stara się działać misyjnie i diakonijne oraz zapewniać równy dostęp do gremiów decyzyjnych kobietom, mężczyznom i młodzieży.

Ogłoszenia Parafialne 18.12.2022

IV Niedziela  Adwentu 18.12.2022


Tekst:  Filipian 4,4-7             ks. Andrzej Mendrok

„Radujcie się w Panu zawsze;
powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko.” 
Filipian  4,4-5

1. Porządek nabożeństw:
24.12.2022 – Wigilia Bożego Narodzenia
               Międzyrzecze 15:00;
               Mazańcowice 16:30;

     25.12.2022 – I Święto Bożego Narodzenia
              Międzyrzecze 10:00;
     26.12.2022 – II Święto Bożego Narodzenia
            Międzyrzecze 9:00
            Mazańcowice 11:00;
   
         

2. Do nabycia kalendarz książkowy z dodatkiem „Z Biblią na co dzień”, opłatki wigilijne, świece wigilijne.

3. Prenumerata Zwiastuna w przyszłym roku- roczna 160 zł, półroczna 80. Osoby, które chciałyby otrzymywać Zwiastun przez Parafię, a jeszcze nie dokonały wpłaty, bardzo proszę by to uczynili.

4. Bardzo dziękuję naszemu parafianinowi za choinkę, która w kościele będzie z nami tworzyć bożonarodzeniowy klimat

Dziękuję pani Małgorzacie i Ani Lennert ze sklepu Lewiatan za ofiarowanie słodyczy do paczek dla Seniorów.

W sali chórowej znajdują się paczki do odebrania dla Seniorów, dla tych, którzy wczoraj nie mogli z nami być

5. „W 1. dzień Świąt Narodzenia Pańskiego, w następną niedzielę – 25 grudnia, w programie TVP Kultura nadawane będzie nabożeństwo z kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyradowie. Początek o godzinie 8.00. Zachęcamy do uczestnictwa.”

 

Ogłoszenia Parafialne 04.12.2022

II Niedziela Adwentu 04.12.2022


Tekst: Pieśń nad Pieśniami 2,8-13  ks. A. Dyczek

„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje,
gdyż zbliża się odkupienie wasze”.               
                                    
Ew. Łuk. 21,28

1. Porządek nabożeństw: 
         11.12.2022 – 3 Niedziela Adwentu

Mazańcowice 8:30
Międzyrzecze 10:00 ze Spowiedzią i Komunią Świętą.;  
07.12.2022 Tygodniowe nabożeństwo adwentowe:

Mazańcowice 17:00

2. Zajęcia w tygodniu:
- w czwartek próba chóru ,,Allegro” o 18:00;
- w czwartek próba chóru o 19:00,
- w piątek Spotkanie Młodzieży o 18:00,


3. Terminy spotkań świątecznych:

- 10.12.2022 o 10:00 spotkanie konfirmantów

- 16.12.2022r. o 18:00 spotkanie młodzieży

- 17.12.2022r. o 12:00 spotkanie seniorów

4. Kancelaria w Międzyrzeczu czynna

w poniedziałek 9-10

we wtorek od 10-11

w czwartek i w piątek – godz. 16-18

Telefon ks. A. Dyczka 609 865 006

5. Prenumerata Zwiastuna na rok 2022 wynosi 80zł za półrocze , za cały rok 160 zł.

6. W ubiegłym tygodniu mieliśmy w naszej Parafii bardzo miłą wizytację Ks. Bp. dr. Adriana Korczago i Rady Diecezjalnej.

W poniedziałek odbyło się  spotkanie w Szkole w Międzyrzeczu

We wtorek o godz. 17:00- spotkanie z Radą Parafialnej

Ze względu na obowiązki Ks. Biskupa sprawdzanie w kancelarii parafialnej odbędzie się w najbliższym czasie  

7. W następną niedzielę – 11 grudnia, to jest w 3. Niedzielę Adwentu, w programie TVP Kultura nadawane będzie nabożeństwo z ewangelickiego kościoła Łaski Bożej w Poznaniu. Początek o godzinie 8.00.

8. Są do nabycia piękne kalendarze szwajcarskie i kalendarze ścienne, opłatki wigilijne, świece wigilijne- polecamy

9. Do odebrania jest najnowszy numer Zwiastuna.

10. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Namibii.

Sytuacja w Namibii

Kraj liczy prawie 2,5 miliona mieszkańców. Blisko 92 % ludności to chrześcijanie, z tego ponad 60 procent stanowią luteranie. To najbardziej luterański kraj w Afryce. Mimo obfitych bogactw naturalnych Namibia należy do czołówki krajów o najwyższym wskaźniku nierówności społecznej.

Jako kraj postolonialny (do końca I wojny światowej kolonia niemiecka) Namibia doświadczyła grozy zorganizowanego ludobójstwa. Pod koniec XIX w. Niemcy zorganizowali tam pierwsze obozy koncentracyjne z numeracją więźniów i planowym wyniszczeniem więźniów przez ciężką pracę i nieludzkie warunki (głód i choroby). Do dziś jest to niezabliźniona rana w historii tego państwa.

W Namibii działają aż trzy Kościoły luterańskie:

Kościół Ewangelicko-Luterański w Namibii (niemiecki) jest pozostałością dawnej niemieckiej misji w tym kraju. Do dziś posługuje się językiem niemieckim w liturgii (używa go 32% mieszkańców na co dzień). Wierni Kościoła to głownie biali chrześcijanie – potomkowie kolonistów. Wspólnota liczy 4,5 tysiąca wiernych skupionych w 20 parafiach.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Republice Namibii liczy 420 tys. wiernych w ponad 50 parafiach. Blisko współpracuje z Kościołem niemieckojęzycznym dialogując i dążąc do uzyskania z nim pełnej jedności. Oba Kościoły wspólnie kształcą teologów i duchownych w uczelni wyższej.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Namibii liczy przeszło 850 tys. wiernych, skupiając głownie rdzennych mieszkańców Afryki. Kościół odegrał bardzo istotną rolę w walce z apartheidem oraz w dążeniach niepodległościowych kraju. Wielu jego działaczy i duchownych padało ofiarami prześladowań i dyskryminacji ze strony białych. Obecnie Kościół liczy 123 parafie, służy w nim 140 duchownych. Prowadzi dwie szkoły średnie. W 2017 r. Kościoły połączyły siły, by wspólnie zorganizować Dwunaste Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się w Windhuk.

4 grudnia 2022 r. - modlitwa o Namibię

Łaskawy Panie, modlimy się dziś o Twój lud mieszkający w Namibii. To kraj boleśnie doświadczony w swojej historii, a ludobójstwo dokonane na narodzie do dziś stanowi element wspólnej pamięci. 

Jesteś Bogiem, który uczy nas, że poprzez przebaczenie możemy uwolnić się od przekleństwa tragicznej przeszłości, a naszą uwagę i energię poświęcić na budowanie tego co dobre i prawdziwie pożyteczne dla drugiego człowieka. 

Luteranie w Namibii odegrali już ważną rolę w walce z apartheidem, a swoją siłę i determinację wykazali w walce o niepodległość kraju. 

Udzielaj im nadal swojego Ducha miłości i odwagi, aby mogli stawać w obronie słabszego i pokrzywdzonego. W pustynnych warunkach życia mieszkańcy Namibii na co dzień wypatrują deszczu, który przynosi wzrost upraw. 

Niech Twoje błogosławieństwo będzie dla nich jak życiodajny deszcz, który przynosi im życie. Zamieniaj jałową ziemię w ogrody pełne owocujących drzew, które przynosić będą pocieszenie, nadzieję i wzmocnienie. AMEN

 

Ogłoszenia Parafialne 27.11.2022

I Niedziela Adwentu 27.11.2022


Tekst:Obj. św. Jana 3,14-22  ks. Andrzej Dyczek

„Oto twój Król przychodzi do ciebie,

sprawiedliwy on i zwycięski”. 
                                                   Zachariasz 9,9

1. Porządek nabożeństw:
       04.12.2022 – 2 Niedziela Adwentu–
Międzyrzecze 10:00 Spowiedź i Komunia Święta;
     30.11.2022 Tygodniowe nabożeństwo adwentowe:
Międzyrzecze 17:00;

       

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek zebranie Rady Parafialnej o 17:00
- w czwartek próba chóru Allegro o 18:00
- w czwartek próba chóru o 19:00;

3. Kancelaria w Międzyrzeczu czynna

w poniedziałek 9-10

we wtorek od 10-11

w czwartek i w piątek – godz. 16-18

Telefon ks. A. Dyczka 609 865 006

 

4. W dniach 28.11-01.12.2022 w naszej parafii odbywać się będzie wizytacja Biskupa Diecezji Cieszyńskiej ks. dr Adriana Korczago wraz z Radą Diecezjalną według harmonogramu :

- w poniedziałek spotkanie w Szkole w Międzyrzeczu

- we wtorek o godz. 17:00- spotkanie z Radą Parafialnej

- w środę – sprawdzanie w kancelarii parafialnej

- w czwartek – spotkanie z chórem Allegro i chórem parafialnym.

Bardzo byłbym wdzięczny, gdyby ktoś upiekł ciasto.

5. Prenumerata Zwiastuna na rok 2023 wynosi 80zł za półrocze , za cały rok 160 zł.

6. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła wolontariusze będą kwestować datki na Pola Nadziei by pomóc osobom, które znajdują opiekę, schronienie i poczucie miłości w hospicjum. Za każdy dar dziękujemy.

7. Dziękuję wszystkim osobom, które włączyły się w akcję– Prezent pod choinkę by wesprzeć najuboższe dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rumunii Bułgarii. Uzbieraliśmy 23 paczki i 15 wirtualnych.

8. Są do nabycia piękne kalendarze szwajcarskie i kalendarze ścienne, opłatki wigilijne, świece wigilijne- polecamy.

9. Koncert Kolęd

10. Wczasy świąteczno-noworoczne 2022/23

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Wiśle – Jaworniku oraz Diakonia Kościoła serdecznie zapraszają wszystkich współwyznawców na wczasy w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W szczególny sposób zapraszamy osoby samotne i starsze.

Wczasy świąteczno-noworoczne odbędą się w terminie:

od  22 grudnia 2022 do 02 stycznia 2023  roku w Domu Gościnnym Parafii Ewangelickiej w Wiśle – Jaworniku.

Prosimy o przyjazd na wczasy w czwartek 22 grudnia w godzinach popołudniowych, rozpoczęcie obiadokolacją o godz. 18.00. Zakończenie turnusu w poniedziałek 2 stycznia 2022 roku obiadem.

Pobyt w pokojach 2 osobowych.

Całkowity koszt pobytu jednej osoby to 1500 zł (nocleg i wyżywienie. Dla osób o niskim dochodzie istnieje możliwość dofinansowania)

Podczas wczasów zapewniona atmosfera przeżywania Świąt Bożego Narodzenia w gronie współwyznawców; wypoczynek,  domowa kuchnia i życzliwa opieka.

Zgłoszenia indywidualne prosimy przesyłać na adres:

Parafia Ewangelicko-Augsburska
ul. Jodłowa 8a
43 – 460 Wisła

tel 33 855 17 15

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.jawornik.eu

11. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Mozambiku.

Sytuacja w Mozambiku

Mozambik jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Zamieszkuje go ponad 25 milionów ludzi. W wyniku panującej w tym kraju epidemii HIV-AIDS przeciętna długość życia to ok. 42 lata. Liczba dorosłych zarażonych wirusem to 1,9 miliona (17,2% społeczeństwa w wieku 15-49 lat), a ponad 300 tysięcy choruje na AIDS.

W ostatnim czasie notowane jest podwyższone ryzyko ataków terrorystycznych ze strony islamskich ekstremistów oraz grup przestępczych i zbrojnej opozycji. Położenie geograficzne sprawia, że kraj nawiedzają regularnie tropikalne cyklony. W 2019 r. w wyniku uderzenia cyklonu Idai zniszczeniu uległy drogi, mosty, infrastruktura przesyłowa energii elektrycznej oraz komunikacja telefoniczna. Mozambik jest państwem wielowyznaniowym: chrześcijanie stanowią 30% ludności, 50% animiści i wyznania lokalne, a muzułmanie 20%.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Mozambiku liczy 12,6 tysiąca wiernych. Jest to niewielka wspólnota, żywo angażująca się w liczne projekty diakonijne i pomocowe, jak walka z głodem, pomoc ubogim i sierotom, profilaktyka AIDS i ochrona zdrowia, a także projekty edukacyjne kierowane nie tylko do dzieci, ale także do osób dorosłych.

Dobry Boże! Dziękujemy Ci, że Ty gromadzisz swoje dzieci w różnych zakątkach świata. Dziękujemy Ci za chrześcijan w Mozambiku. Pomimo klęsk żywiołowych, które niedawno nawiedziły ten kraj i w wyniku których został zniszczone kościoły i kaplice, wierzący w Ciebie gromadzą się nadal na swoich nabożeństwach. 

Dziękujemy Ci za ich wytrwałość w wierze, że pomimo prześladowań i groźby represji, czy nawet utraty życia nadal Tobie ufają i szukają nadziei w ewangelii o krzyżu Jezusa Chrystusa.
Prosimy wspieraj i wzmacniaj ich wiarę. Daj otwarte serca i ręce gotowe do służby wielu ludziom, by pomagali rozwiązywać problemy mieszkańców Mozambiku. Wesprzyj lekarzy, którzy zmagają się z plagami równych chorób zakaźnych w tym kraju. 

Połóż kres złu, które przejawia się w aktach terroru i prześladowania. Daj siłę wierzącym w Ciebie by nie ulegali rezygnacji w obliczu przemocy. Dlatego prosimy o sprawiedliwość i pokój dla Mozambiku. A czynimy to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa
Amen

Ogłoszenia Parafialne 20.11.2022

 Niedziela Wieczności 20.11.2022


Tekst: Ew. Marka 13,28-37      ks. A. Dyczek


„Niechaj biodra wasze będą przepasane

i świece zapalone”. 
                                             Ew. Łukasza 12,35

1. Porządek nabożeństw:
27.11.2022 – 1 Niedziela Adwentu–
Mazańcowice 8:30

Międzyrzecze 10:00 ze Spowiedzią Komunią Święta.;

Kwesta ,,Pola Nadziei 2022"

2. Zajęcia w tygodniu:
- w środę Spotkanie Biblijne o 17:00,
- w czwartek próba chóru Allegro o 18:00;
- w czwartek próba chóru o 19:00,
- w piątek Spotkanie Młodzieży o 18:00,
- w sobotę zajęcia z konfirmantami kl.7 o 9:00,

- w sobotę zajęcia z konfirmantami kl.8 o 10:00

3. Kancelaria w Międzyrzeczu czynna

w poniedziałek 9-10

we wtorek od 10-11

w czwartek i w piątek – godz. 16-18

Telefon ks. A. Dyczka 609 865 006

4. Do odebrania najnowszy numer Zwiastuna dla prenumerujących.

Prenumerata Zwiastuna na rok 2023 wynosi 80 zł za półrocze , za cały rok 160 zł.

5. W środę- zapraszam serdecznie godzinę biblijną  o godz. 17:00, na której zaprezentowana zostanie prezentacja multimedialna o Biblii.

6. Kończy się akcja– Prezent pod choinkę by wesprzeć najuboższe dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rumunii Bułgarii. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zrobili paczki. Uzbieraliśmy 22 paczki, niektórzy dali pieniądze by wolontariusze z CME zrobili paczki. Jeśli, ktoś nie zdążył zrobić paczki, a chciałby to może ofiarować 75 zł na paczkę.

7. Są do nabycia piękne kalendarze szwajcarskie i kalendarze ścienne- polecamy.

8. 27 listopada po nabożeństwie w Międzyrzeczu wolontariusze z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego wraz z nauczycielem będą kwestować na Pola Nadziei.


9. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Malawi.

Sytuacja w Malawi

Republikę Malawi zamieszkuje ponad 19 milionów ludzi. 77% z nich wyznaje chrześcijaństwo.

Ewangelicko-Luterański Kościół w Malawi powstał w 1982 r. i liczy 110 tysięcy wiernych skupionych w 72 parafiach i stacjach misyjnych.

Kościół prowadzi 13 szkół podstawowych, 1 szkołę średnią, świecki ośrodek szkoleniowo-zawodowy. Prowadzi również Centrum Zdrowia w Madisi i Mobilne Kliniki Zdrowia, po jednej w każdym regionie kraju.

Ze względu na strukturalne ubóstwo i głód Kościół zorganizował 120 ośrodków żywienia na terenie całego kraju. Jest też mocno zaangażowany w programy profilaktyki Malarii, AIDS, w edukację związaną ze zmianami klimatycznymi i ekologią. Oprócz pracy diakonijnej prowadzi działania mające na celu poprawę warunków sanitarnych, zaopatrzenia w wodę. Aktywnie wspierana jest akcja wiercenia studni i ujęć wody, oraz edukacja rolnicza, bowiem 86% wiernych zamieszkuje tereny wiejskie. Kościół dynamicznie się rozwija, ilość luteran powiększa się z roku na rok.

Panie Jezu Chryste, tak wiele nas od Ciebie oddala: puste dążenie, błahe radości, zgryzoty bez znaczenia. Tak wiele nas odstrasza: pycha zbyt nikczemna, aby przyznać, że prosimy o pomoc; tchórzliwa obawa przed niebezpieczeństwem, która wiedzie do zguby; cierpienie, które znosimy w imię grzechu, a które unika świętego oczyszczenia tak, jak chory unika lekarza. Jednak Ty jesteś siłą ponad wszystko, dlatego przyciągnij nas mocniej ku Sobie.

Dzisiaj prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo i prowadzenie dla chrześcijan w Malawi, a szczególnie dla wielu zaangażowanych luteran, którzy mieszkają w tym kraju. Prosimy wspieraj ich w działaniach i pomóż poradzić sobie z wyzwaniami, które przed nimi stoją.

Odkąd zstąpiłeś na ziemię, by ocalić zgubionych i zniewolonych, nazywamy Cię naszym Zbawicielem i Odkupicielem – to Twoje dzieło, w którym nie ustaniesz, aż do skończenia świata. A ponieważ Ty tak powiedziałeś, przeto tak się stanie – Ty, który wstąpiłeś na niebiosa, przyciągnij nas ku sobie. Amen

 

Ogłoszenia Parafialne 13.11.2022

Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego 13.11.2022


Tekst: Ew. Łukasza 18,1-8                  ks. Andrzej Dyczek

„My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym”. 
                        II Koryntian 5,10

1.Porządek nabożeństw:
 20.11.2022 – Niedziela Wieczności                               
                  Międzyrzecze 10:00

2. Zajęcia w tygodniu:
- w środę Spotkanie Biblijne o 17:00,
- w czwartek próba chóru Allegro o 18:00,
- w czwartek próba chóru o 19:00,
- w piątek Spotkanie Młodzieży nie odbędzie się,

3. Kancelaria w Międzyrzeczu czynna

w poniedziałek 9-10

we wtorek od 10-11

w czwartek i w piątek – godz. 16-18

Telefon ks. A. Dyczka 609 865 006

4. Prenumerata Zwiastuna rok cały rok 160 zł, półrocze 80 zł.
5. Trwa akcja– Prezent pod choinkę by wesprzeć najuboższe dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rumunii Bułgarii. Do tej pory podczas wszystkich lat udało się zrobić 96 000 paczek. W tym roku zbieramy 15 zł na transport. Jeśli ktoś nie ma czasu zrobić paczki, to zrobią za niego woluntariusze w cenie 60 zł i 15 zł na transport. Zbieramy do 16 listopada.

6. Wczasy świąteczno-noworoczne 2022/23

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Wiśle – Jaworniku oraz Diakonia Kościoła serdecznie zapraszają wszystkich współwyznawców na wczasy w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W szczególny sposób zapraszamy osoby samotne i starsze.

Wczasy świąteczno-noworoczne odbędą się w terminie:

od  22 grudnia 2022 do 02 stycznia 2023  roku w Domu Gościnnym Parafii Ewangelickiej w Wiśle – Jaworniku.

Prosimy o przyjazd na wczasy w czwartek 22 grudnia w godzinach popołudniowych, rozpoczęcie obiadokolacją o godz. 18.00. Zakończenie turnusu w poniedziałek 2 stycznia 2022 roku obiadem.

Pobyt w pokojach 2 osobowych.

Całkowity koszt pobytu jednej osoby to 1500 zł (nocleg i wyżywienie. Dla osób o niskim dochodzie istnieje możliwość dofinansowania)

Podczas wczasów zapewniona atmosfera przeżywania Świąt Bożego Narodzenia w gronie współwyznawców; wypoczynek,  domowa kuchnia i życzliwa opieka.

Zgłoszenia indywidualne prosimy przesyłać na adres:

Parafia Ewangelicko-Augsburska
ul. Jodłowa 8a
43 – 460 Wisła

tel 33 855 17 15

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.jawornik.eu

7. Są do nabycia piękne kalendarze szwajcarskie i kalendarze ścienne- polecamy.

8. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Międzyrzeczu zaprasza wszystkich członków na spotkanie i zebranie sprawozdawczo- wyborcze, które odbędzie się w Domu Strażaka w Międzyrzeczu Górnym 19 listopada 2022 r o godz. 14:00

9. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Madagaskarze.

Sytuacja na Madagaskarze

Madagaskar, wyspę-państwo zamieszkuje 10 grup etnicznych liczących razem przeszło 26,5 miliona mieszkańców. 54% z nich wyznaje chrześcijaństwo, zaś aż 30% to protestanci – głównie kalwiniści i luteranie.

Malgaski Kościół Luterański powstał w 1950 r. i liczy dziś 4 miliony członków w tym ponad 1700 duchownych (także kobiet) i teologów pracujących w przeszło 7000 parafii i stacji kaznodziejskich. Luteranizm na wyspie pojawił się za sprawą misjonarzy z Norwegii, którzy przybyli tam pod koniec lat 60. XIX w.

Mimo licznej społeczności wiernych, zorganizowanej struktury, własnych uczelni teologicznych i radia, Kościół malgaski mocno odczuwa skutki trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju. Ponad 80% ludzi żyje tam w ubóstwie. Niewydolny jest system opieki zdrowotnej. Na milion mieszkańców przypada w szpitalach 5 łóżek do intensywnej terapii pacjentów, co wydatnie przełożyło się na liczbę zgonów podczas epidemii COVID-19.

10. Wspominamy

W pierwszą rocznicę śmierci pragniemy wspomnieć

śp. Andrzeja Buchcika

ur.13 marca 1957 roku,

zm. 26 października 2021 r.

Pragniemy również wspomnieć jego rodziców

śp. Rudolfa i Emilię Buchcik,

oraz dziadków

śp. Andrzeja i Ewę Buchcik.

Wspominają: żona, 3 córki, 2 zięciów, 3 wnuków, 2 siostry z mężami, koledzy. Bardzo dziękuję za złożony dar na kościół. Pieśń 679- 2 zwrotka

Pragniemy dzisiaj wspomnieć

śp. Andrzeja Twardzika

ur. 17 marca 1957 roku,

zm. 26 września 2022 r

- ojca

śp. Andrzeja Twardzika

zm. w 2006 roku,

- mamę

śp. Zofię Twardzik

zm. w 2009 r

Wspominają: żona, córka, 3 synów, 2 synowe, 2 wnuczki, 4 wnuków, siostra z rodziną, 3 braci z rodzinami, od strony żony mama, brat, szwagier z rodziną, chrześniaki Bardzo dziękuję za złożony dar na kościół. Pieśń 270

 

Ogłoszenia Parafialne 06.11.2022

Święto Reformacji 06.11.2022


Tekst: Psalm 46                     ks. A. Dyczek

„Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia”.

II Koryntian 6,2b”.             

1. Porządek nabożeństw:

13.11.20222 niedz. przed końcem Roku Kościelnego

Mazańcowice 8:30

Międzyrzecze – 10:00

2. Zajęcia w tygodniu:
- w środę próba Godzina Biblijna o g. 18:00,

- w czwartek próba chóru Allegro o godz:18:00
- w czwartek próba chóru o g.19:00,

- w piątek Spotkanie Młodzieży nie odbędzie się
- w sobotę zajęcia z konfirmantami kl.7 o g. 9:00,

- w sobotę zajęcia z konfirmantami kl.8 o g. 10:00

3. Trwa akcja– Prezent pod choinkę by wesprzeć najuboższe dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rumunii Bułgarii. Do tej pory podczas wszystkich lat udało się zrobić 96 000 paczek. W tym roku zbieramy 15 zł na transport. Jeśli ktoś nie ma czasu zrobić paczki, to zrobią za niego woluntariusze w cenie 60 zł i 15 zł na transport. Zbieramy do 13 listopada.

4. Parafia w Jaworzu serdecznie zaprasza dzisiaj o godz. 17:00 na koncert Orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej.

5. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Międzyrzeczu zaprasza wszystkich członków na spotkanie i zebranie sprawozdawczo- wyborcze, które odbędzie się w Domu Strażaka w Międzyrzeczu Górnym 19 listopada 2022 r o godz. 14:00

6. Koło Gospodyń Wiejskich Międzyrzecze Dolne zaprasza na sprzedaż kołoczy odpustowych 10 listopada w czwartek o godz. 13:00 w Sali obiektu sportowego w Międzyrzeczu Dolnym.

7. Dzisiaj- będziemy modlić się o Liberię

Sytuacja w Liberii

Liberię zamieszkuje 4,5 miliona ludzi, z tego 83% to chrześcijanie. Większość z nich – 76% to protestanci. Kraj jest niebezpieczny: wysoka przestępczość (napady rabunkowe), wymuszenia nieuzasadnionych opłat przez służby mundurowe, kryzys wymiaru sprawiedliwości. Epidemie cholery, tyfusu, żółtaczki, AIDS.

Luterański Kościół w Liberii liczy sobie 112 tysięcy członków. Kościół powstał w 1860 r. jako owoc działań amerykańskich misjonarzy. Współcześnie definiuje swoje posłannictwo jako trzy filary: zwiastowanie Ewangelii, edukację, leczenie. Kościół ordynuje kobiety. Głównym wyzwaniem jest osiągnięcie pełnej samowystarczalności gospodarczej. Niestety ciągle musi on korzystać z pomocy świadczonej przez zaprzyjaźnione Kościoły spoza kraju. Istotnym elementem i wyzwaniem jest uleczenie traumy wojny domowej, która przez dziesięciolecia podzieliła mieszkańców kraju. Kościół angażuje się w bezpośrednie wsparcie osób poszkodowanych, w tym w pomoc dla uchodźców. Analogicznie żywo współpracuje w profilaktyce zdrowotnej zwłaszcza profilaktyce AIDS.

 

Ogłoszenia Parafialne 30.10.2022

20 Niedziela po Trójcy Świętej 30.10.2022


Tekst: I Mojżeszowa 8,18-22       mgr teol Michał Legierski

„Oznajmiono ci, człowiecze,
co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie,
tyko, abyś wypełniał prawo,
okazywał miłość bratnią
i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”.      
Micheasz 6,8

1.Porządek nabożeństw:
31.10.2022- Nabożeństwo Reformacyjne

Międzyrzecze 17:00

01.11.2022- Pamiątka Umarłych

Mazańcowice 10:00

06.11.2022 - 21 Niedziela po Trójcy Świętej
 Międzyrzecze 10:00; Spowiedź i Komunia Święta, Ofiara na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny

2. Zajęcia w tygodniu:
- w czwartek próba chóru Allegro o godz. 18:00,
- w czwartek próba chóru o godz. 19:00,
- w piątek Spotkanie Młodzieży o godz. 18:00,
 - w sobotę zajęcia z konfirmantami nie odbędą się,

3. Powoli kończy się akcja „ Kromka chleba:. To co uzbieramy pozostanie w parafii i przeznaczymy to na działalność charytatywną w parafii. Zbieramy do 31 października. Dziękuję wszystkim osobom, które włączyły się w akcję.

4. Możemy też jak co roku zrobić prezent pod choinkę dla najuboższych dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumuni. Do tej pory podczas wszystkich lat udało się zrobić 96 000 paczek. W tym roku zbieramy 15 zł na transport. Jeśli ktoś nie ma czasu zrobić paczki, to zrobią za niego woluntariusze w cenie 60 zł i 15 zł na transport.

5. Po nabożeństwie krótkie spotkanie Rady Parafialnej. Pan Klaudiusz Hozumbek przedstawi jedną ważną sprawę

6. W związku z pilną konferencją nauczycieli w Mazańcowicach- w środę godziny biblijnej nie będzie. Serdecznie zapraszam na godzinę biblijną 9 listopada- godz. 17:00, na której zaprezentowana zostanie prezentacja multimedialna o Biblii.

7. Do nabycia piękne kalendarze szwajcarskie- polecamy.

8. „Noc z Lutrem” to otwarta impreza organizowana każdego roku 31 października w Święto Reformacji. Zaproszenie do udziału w niej skierowane jest do osób młodych i „młodych duchem”. Program skoncentrowany jest na wartościach i tożsamości w kontekście wydarzeń z 31 października 1517 roku. Co roku spotkanie odbywa się ona w innej parafii ewangelickiej, na jej zaproszenie, na terenie Śląska.


                                                                             

W 2022 roku zapraszamy do Ustronia!

30 października (niedziela)
Zaczynamy o 18.00 (całość planujemy zakończyć o godzinie 21.30)

W programie tegorocznego spotkania:

– wspólny śpiew z zespołem S.D.G.

– inspirujące Słowo ks. Marka Michalika

– czas na rozmowy przy kawie/herbacie

9.

10. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Jaworniku oraz Diakonia Kościoła serdecznie zapraszają wszystkich współwyznawców na wczasy w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Wczasy świąteczno-noworoczne odbędą się w terminie: od 22 grudnia 2022 do 2 stycznia 2023 roku w Domu Gościnnym Parafii Ewangelickiej w Wiśle-Jaworniku. Całkowity koszt pobytu jednej osoby to 1500 zł (nocleg i wyżywienie). Dla osób o niskim dochodzie istnieje możliwość dofinansowania. Więcej informacji i zgłoszenia w parafii w Wiśle-Jaworniku.

 

11. Dzisiaj- będziemy modlić się o Kenię

Kraj jest popularnym miejscem turystycznym. Liczy 47 milionów mieszkańców, z tego 85% to chrześcijanie, a ponad połowa protestanci. Kraj boryka się z epidemią AIDS oraz COVID-19.

W Kenii funkcjonują dwa Kościoły luterańskie:

Ewangelicko-Luterański Kościół w Kenii liczy 100 tysięcy wiernych w 6 diecezjach i 520 parafiach. Powstał w 1963 r. jako kontynuacja holenderskiej misji reformowanej i szwedzkiej misji luterańskiej. Kościół ma strukturę episkopalną: zarządzany jest przez arcybiskupa i pięciu biskupów diecezjalnych. Służy w nim 121 duchownych i 200 ewangelistów. Prowadzi edukację teologiczną w Neema Lutheran College.

Kenijski Kościół Ewangelicko-Luterański liczy 21 tysięcy wiernych i 141 parafii w 4 diecezjach. Jako niezależny Kościół w Kenii  funkcjonuje od 20 lutego 1992 r. Jednak luterańska działalność misyjna we wschodniej Kenii sięga 1948 roku. Od 1968 r. synod kenijski działał w ramach Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Tanzanii (ELCT-Kenya Synod). Kościół tworzy energiczną wspólnotę, która poświęca się diakonii, edukacji (prowadzi przedszkola i szkoły oraz projekty edukacyjne dla kobiet), organizuje warsztaty uświadamiające problemy zmian klimatycznych, przemocy względem kobiet i zapobieganiu malarii i HIV/AIDS.

30 października 2022 r. – modlitwa o Kenię

Dobry i Wszechmogący Ojcze!

Dziękujemy Ci za przywilej modlitwy o cały Kościół na ziemi. Dziękujemy, że obiecałeś błogosławić i być życzliwy ludziom, którzy są Ci wierni i darzą Cię czcią, bez względu na naród, z którego pochodzą. Dziś, jako Twoje dzieci, w szczególny sposób przynosimy Ci w modlitwie Kościoły luterańskie w Kenii.

Dziękujemy Ci za to, że powołałeś swoich świadków i apostołów w kraju, który boryka się z tak różnymi problemami. Dziękujemy Ci za służbę kenijskich Kościołów. Dziękujemy za ich zapał, zaangażowanie i serca wypełnione miłością do drugiego człowieka.

Prosimy Cię, byś wspierał wiernych w Kenii w ich codziennych wyzwaniach. Spraw, aby Twoje Słowo przemieniało i przynosiło nadzieję wszystkim, którzy jej potrzebują. Działaj, dokonuj cudów, uzdrawiaj i prowadź. Wspieraj osoby kierujące Kościołami i sprawiaj, by słyszały Twój głos i rozumiały Twoją wolę. Niech Twoja chwała uwidacznia się każdego dnia w życiu wszystkich wierzących w Kenii. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego, amen.

Ogłoszenia Parafialne 16.10.2022

18 Niedziela po Trójcy Świętej 16.10.2022


Tekst:Ew. Marka 10,17-27       ks. Andrzej Dyczek

„A to przykazanie mamy od niego,
aby ten, kto miłuje Boga,
           miłował i brata swego”.             
I Jana 4,21

1. Porządek nabożeństw:
          23.10.2022 – 19 Niedziela po Trójcy Świętej

Mazańcowice 8:30

Międzyrzecze 10:00;

2. Zajęcia w tygodniu:
- w czwartek próba chóru Allegro o g.18:00,
- w czwartek próba chóru o g. 19:00,
- w piątek Spotkanie Młodzieży o 18:00,
- w sobotę zajęcia z konfirmantami kl. 7 o 9:00,
- w sobotę zajęcia z konfirmantami kl. 8 o 10:00,

3. Trwa akcja ,,Kromka Chleba”. To co uzbieramy pozostanie w parafii i przeznaczymy to na działalność charytatywną w parafii.

4. Do nabycia- kalendarze szwajcarskie 2023.

5. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Wiśle – Jaworniku oraz Diakonia Kościoła serdecznie zapraszają wszystkich współwyznawców na wczasy w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Wczasy świąteczno-noworoczne odbędą się w terminie: od  22 grudnia 2022 do 02 stycznia 2023  roku w Domu Gościnnym Parafii Ewangelickiej w Wiśle – Jaworniku.

Całkowity koszt pobytu jednej osoby to 1500 zł (nocleg i wyżywienie. Dla osób o niskim dochodzie istnieje możliwość dofinansowania)

6. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który się modlimy to kościół w Etiopii.

Sytuacja w Etiopii

Etiopia liczy przeszło 108 milionów mieszkańców, z tego 62% to chrześcijanie, protestanci – 19%. Zdecydowana większość to członkowie prechalcedońskiego Kościoła w Etiopii.

Etiopski Kościół Ewangelicki Mekane Yesus (Miejsce Jezusa) liczy przeszło 10 milionów wiernych. Jest to wspólnota o strukturze prezbiteriańskiej, z silnym rysem pietystycznym i pewnymi wpływami zielonoświątkowymi. Kościół liczy 8 tysięcy parafii i 4 tysiące stacji kaznodziejskich, gdzie służy 3 tysiące duchownych. Posiada także własną uczelnię (seminarium) w Addis Abebie, która kształci 150 studentów, oprócz tego posiada liczne szkoły biblijne rozsiane po całym kraju.

Teologicznie i obyczajowo luteranie etiopscy są bardzo konserwatywni, chętnie krytykują świat zachodni w tym zachodnie chrześcijaństwo za zbytni liberalizm.

7. Wspominamy:

W pierwszą rodzinę śmierci wraz z rodziną wspominamy

śp. Arkadiusza Solicha

zm. 13 października 2021 r. w Szpitalu Bystrej

przeżywszy 46 lata.

Pragniemy wspomnieć

Jego dziadka-

śp. Erwina Solicha

zm. 24 stycznia 2002 roku

przeżywszy 76 lat,

babcię

śp. Emilię Solich

zm. 12 maja 2005 r

przeżywszy 78 lat.

Wspominają: mama i ojczym, córka z mężem, 2 córka, 2 siostry z rodzinami.

Pragniemy również wraz z rodziną wspomnieć

W 1 rocznicę śmierci

śp. Gustawa Kurciusa

ur. 16 grudnia 1936 roku,

zm. 1 września 2021 roku.

Dzisiaj wspominają go: żona, 4 córki, 2 zięciów, syn, synowa, 12 wnuków, 2 prawnuczki, bliższa i dalsza rodzina.

Do wieczności wyprzedzili go: rodzice, 2 zięciów, 3 siostry.

Bardzo dziękuję obydwóm rodzinom za złożone dary na kościół. Pieśń 936

Ogłoszenia Parafialne 09.10.2022

17 Niedziela po Trójcy Świętej 09.10.2022


Tekst: Izajasz 49,1-6    ks. Andrzej Dyczek

 

    „Zwycięstwo, które zwyciężyło świat,

to wiara nasza”. I Jana 5,4

1. Porządek nabożeństw:

16.10.2022 – 18 Niedziela po Trójcy Świętej:

                    Międzyrzecze 10:00

2. Zajęcia w tygodniu

    - w czwartek próba chóru Allegro o godz.18:00,

    - w czwartek próba chóru o godz. 19:00

    - w piątek Spotkanie Młodzieży nie odbędzie się,

3. Bardzo dziękuję Panu Borysowi Zubczewskiemu za pracę pielęgnacyjne przy obejściu kościoła, dziękuję konfirmantom za pomoc w pracach porządkowych. Drogiemu parafianinowi, który pracował przy słupkach bramy wjazdowej.

4. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Wiśle – Jaworniku oraz Diakonia Kościoła serdecznie zapraszają wszystkich współwyznawców na wczasy w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Wczasy świąteczno-noworoczne odbędą się w terminie: od  22 grudnia 2022 do 02 stycznia 2023  roku w Domu Gościnnym Parafii Ewangelickiej w Wiśle – Jaworniku.

Całkowity koszt pobytu jednej osoby to 1500 zł (nocleg i wyżywienie. Dla osób o niskim dochodzie istnieje możliwość dofinansowania)

5. Trwa akcja ,,Kromka Chleba”. To co uzbieramy pozostanie w parafii i przeznaczymy to na działalność charytatywną w parafii.

6. Do nabycia- kalendarze szwajcarskie 2023.

7. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Erytrei

Erytreę zamieszkuje prawie 6 milionów ludzi. Na pograniczu z Sudanem operują zbrojne bojówki, dochodzi do licznych zbrojnych incydentów.

Połowa mieszkańców to chrześcijanie, należący do prechalcedońskiego Kościoła ortodoksyjnego. Kościół Ewangelicko-Luterański Erytrei jest wspólnotą mniejszościową liczącą 11 tysięcy wiernych. Jest to młody Kościół mający niespełna 150 lat, założony przez szwedzkich misjonarzy. Ze względu na ograniczenia techniczne: brak prądu i Internetu niewiele o tej wspólnocie wiadomo.

8. Wspominamy:

W 20 rocznicę śmierci nasza parafianka pragnie wspomnieć  swojego brata

śp. Jana Fuchsa

ur. 1 stycznia 1940 roku,

zm. 21 marca 2002 roku

jego mamę

śp. Katarzynę Fuchs

ur. 27 lipca 1912 roku,

ur. 7 września 1995 roku.

ojca

śp. Jana Fuchsa

ur. w 1910 roku,

zm. podczas działań wojennych

babcię-

śp. Marię Cholewik

ur. 4 stycznia 1888 roku,

zm. 25 września 1981 roku

dziadka

śp. Andrzeja Cholewika

ur. 3 listopada 1883 roku,

zm. 6 marca 1958 roku.

Wspomina i łączy się w modlitwie siostra. Bardzo dziękuję za złożony dar na kościół.

 

Ogłoszenia Parafialne 02.10.2022

Święto Żniw 02.10.2022


Tekst: V Mojżeszowa 8,7-17                ks. Andrzej Dyczek

„Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają,
   a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”.

Psalm 145,15

1. Porządek nabożeństw:

 09.10.2022 – 17 Niedziela po Trójcy Świętej

  Mazańcowice 8:30;
  Międzyrzecze 10:00; 

2. Zajęcia w tygodniu:
- w czwartek próba chóru Allegro o godz. 18:00
- w czwartek próba chóru o godz. 19:00,
- w piątek Spotkanie Młodzieży o godz. 18:00,
- w sobotę zajęcia z konfirmantami kl.7 od godz. 9:00,
- w sobotę zajęcia z konfirmantami kl.8 o godz. 10:00

3. Bardzo dziękuje wszystkim osobom, które przyniosły dary na dzisiejsze święto. Bardzo dziękuje wszystkim osobom, które stroiły kościół.

4. Bardzo dziękuję parafinowi- radnemu, który pracował wczoraj przy bramie wjazdowej.

5. Były zwierzchnik naszej Diecezji- ks. bp. Paweł Anweiler, nadal przebywa w Szpitalu Wojewódzkim, na oddziale intensywnej terapii Chcemy się o niego modlić dzisiaj podczas nabożeństwa, ale proszę Was tez o wasze modlitwy.

6. Trwa akcja ,,Kromka Chleba”. To co uzbieramy pozostanie w parafii i przeznaczymy to na działalność charytatywną w parafii.

7. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie zaprasza na Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła w Pierśćcu . Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (09.10) o g. 10:00. Kazanie wygłosi ks. Janusz Kożusznik z Zaolzia. Nabożeństwo z udziałem akordeonisty Jakuba Prokopa z Zaolzia oraz chóru męskiego Gloria ze Skoczowa.


8. „W następną niedzielę – 9 października, w programie TVP Kultura nadawane będzie nabożeństwo z kościoła Wang w Karpaczu. Początek o godzinie 8.00.

9. Z żałobnej karty

Pan Życia i śmierci odwołał z ziemskiej pielgrzymki

śp. Andrzeja Twardzika

ur. 17 marca 1957 roku w Bronowie,

zm. 26 września 2022 r w szpitalu w Bielsku- Białej

W miniony piątek żegnali go: żona,  córka, 3 synów, 2 synowe

2 wnuczki i 4 wnuków, siostra z rodziną, 3 bracia z rodzinami

Od strony żony mama i brat, szwagier, chrześniaki

bliższa i dalsza rodzina, sąsiedzi, znajomi, wyznawcy kościoła rzymskokatolickiego, parafianie.

 

Ogłoszenia Parafialne 25.09.2022

15 Niedziela po Trójcy Świętej 25.09.2022


Tekst: Galacjan 5,25-26;6,1-3,7-10      ks. Andrzej Dyczek 

,, Wszelką troskę swoją złóżcie na niego,

gdyż on ma o was staranie” ( 1P 5,7)

 

1. Porządek nabożeństw:

       02.10.2022- Dziękczynne Święto Żniw

                    Międzyrzecze – 10:00

2. Zajęcia w tygodniu:
- w czwartek próba chóru Allegro o godz. 18:00
-  w czwartek próba chóru o godz. 19:00,
- w piątek Spotkanie Młodzieży o godz. 18:00,

3.W niedzielę 2 października będziemy obchodzić Święto Żniw- dziękczynne nabożeństwo w Międzyrzeczu o godz. 10:00 ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Będziemy zbierać ofiarę na Domy Opieki. Bardzo proszę o podzielenie się darami, byśmy przygotowali kościół na to święto.

4. Dziękuję naszym Panom Radnym, którzy wczoraj pracowali przy remoncie bramy wjazdowej.

5. Były zwierzchnik naszej Diecezji- ks. bp. Paweł Anweiler, przebywa w szpitalu, jest po ciężkiej operacji. Jego stan jest stabilny. Chcemy się o niego modlić dzisiaj podczas nabożeństwa, ale proszę Was tez o wasze modlitwy.

6. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza na nabożeństwo dziękczynne z okazji zakończenia prac konserwatorskich i remontowych przy Kościele Jezusowym w Cieszynie, które odbędzie się w niedziele 2 października o godz. 10.00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Serdecznie zapraszamy.

7. Do nabycia są kalendarze szwajcarskie 2023 rok

8. Nasza droga parafianka Emilia Mikler- obchodzi swoje urodziny. Jestem jej bardzo wdzięczny za jej zaangażowanie dla dobra naszej parafii, piękny wkład pracy wśród naszych pań. Przez wiele lat prowadziła w naszej Parafii Koło Pań, aktywnie uczestniczyła w godzinach biblijnych, kole modlitewnym, regularnie będąc na nabożeństwach. Teraz w tej pięknej jesieni życia, gdy sił ubywa jest dalej z nami. Cieszymy się bardzo. Nasza droga solenizantka złożyła dar na kościół za który bardzo serdecznie dziękuję. Pieśń 651.

9. Wspominamy.

W 40 rocznicę śmierci rodzina wspomina

śp. Jerzego Kowalczyka

ur. 6 stycznia 1932 roku,

zm. 19 września 1982 roku

Rodzina wspomina żonę zmarłego

śp. Marię Kowalczyk z domu Szalbot

ur. 19 kwietnia 1927 roku,

zm. 7 lipca 1993 roku

brata zmarłego

śp. Gustawa Kowalczyka

ur. 18 lipca 1928 roku,

zm. 16 czerwca 1986 roku,

oraz siostrę zmarłego

śp. Emilię Kowalczyk

ur. 28 sierpnia 1938 roku,

zm. 18 maja 2006 roku.

Wspominają dzisiaj: córka z rodziną, syn z rodziną, 2 syn. Dziękuję rodzinie za złożony dar na kościół.  Pieśń 936,1,2 i 5

Ogłoszenia Parafialne 18.09.2022

14 Niedziela po Trójcy Świętej 18.09.2022


Tekst: Izajasz 12, 1-6         ks. Andrzej Dyczek

„Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj

wszystkich dobrodziejstw jego!”.                
                                          Psalm 103,2  

1. Porządek nabożeństw: 
    25.09.2022 – 15 Niedziela po Trójcy Świętej -
Mazańcowice 8:30

Międzyrzecze 10:00

2. Zajęcia w tygodniu:
- w czwartek próba chóru Allegro o 18:00,
- w czwartek próba chóru o 19:00
- w piątek Spotkanie Młodzieży o 18:00
- w sobotę zajęcia z konfirmantami kl. 7 o 9:00

- w sobotę zajęcia z konfirmantami kl. 8 o 10:00

3. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie zaprasza na Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła w Kozakowicach. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (25.09) o g. 10:30. Słowem Bożym służyć będą ks. Mirosław Czyż z Pszczyny.


4. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza na Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła w Gumnach. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (25.09) o g. 10:00. Słowem Bożym służyć będą ks. Erich Bocek z Trzanowic.


5. 22 września o godzinie 18.00, w kościele Zbawiciela w Bielsku Białej, wystąpi Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy. Wstęp jest wolny, natomiast artyści będą po koncercie kwestować na rzecz trudnej sytuacji w Ukrainie.

6. Do odebrania jest najnowszy numer Zwiastuna dla prenumerujących.

7. Były zwierzchnik naszej Diecezji- ks. bp Paweł Anweiler, przebywa w szpitalu. Chcemy się o niego modlić dzisiaj podczas nabożeństwa, ale proszę Was tez o wasze modlitwy.

8. Z żałobnej karty

Pan Życia i Śmierci odwołał z ziemskiej pielgrzymki

bp Rudolfa Pastuchę - emerytowanego zwierzchnika Diecezji Katowickiej, emerytowany proboszcza parafii w Bytomiu Miechowicach

śp. biskup Rudolf Pastucha

urodził się 16 września 1936 roku w Zamarskach.
W swoim zborze w Zamarskach był nauczycielem szkółek niedzielnych i aktywnym członkiem chóru kościelnego, również jako jego dyrygent.
Ukończył teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z siedzibą w Chylicach w 1963 roku. Został ordynowany 20 października 1963 roku w Warszawie przez bp. Andrzeja Wantułę.
Z dniem ordynacji został skierowany jako wikariusz diecezjalny do parafii w Lasowicach Wielkich.. W roku 1969 został proboszczem administratorem tej parafii, a w roku 1975 wybrany na jej proboszcza.
W roku 1980 wybrany na proboszcza parafii w Bytomiu Miechowicach gdzie służył do przejścia na emeryturę w roku 2002. W tej parafii rozpoczął starania o odzyskanie kompleksu budynków diakonijnych wybudowanych na początku wieku przez Matkę Ewę, wybudował nowy dom parafialny oraz nowy Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju”.
W latach 1978-1981 delegat do Synodu Kościoła, gdzie był przewodniczacym synodalnych komisji: ewangelizacyjno-misyjnej i młodzieżowej. W latach 1974-1981 był konseniorem (zastępcą) zwierzchnika diecezji katowickiej ks. Alfreda Hauptmana.
W roku 1981 wybrany na seniora (zwierzchnika) diecezji katowickiej. W 1992 roku został wybrany na biskupa Diecezji Katowickiej.
Jego żoną była diakon Edyta Pastucha z domu Linert (1942-2008).

Ogłoszenia Parafialne 11.09.2022

13  Niedziela po Trójcy Świętej 11.09.2022


Tekst: Ew. Łukasza 10,25-37  ks. Andrzej Dyczek

„Zaprawdę powiadam wam,
cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych moich braci,
mnie uczyniliście”.
     
                                      
Ew. Mateusza 25,40

1.Porządek nabożeństw:
    18.09.2022 – 14 Niedziela po Trójcy Świętej -
      Międzyrzecze 10:00; Spowiedź i Komunia Św. Ofiara na Diasporę

2. Zajęcia w tygodniu:
- w czwartek próba chóru Allegro o 18:00;
- w czwartek próba chóru o 19:00;
- w piątek Spotkanie Młodzieży o 18:00;

3. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu zaprasza na 131 Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła w Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (18.09) o g. 10:00. Słowem Bożym służyć będzie ks. Marcin Pysz z Pisza.


4. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu zaprasza na 39 Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła ap. Mateusza w Ustroniu Polanie. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (18.09) o g. 10:00. Kazanie wygłosi ks. Adrian Lazar ze Szczytna. Poranek pieśni i muzyki religijnej o godz. 9:00.


5. Ewangelicki Diakonat Żeński „ Eben – Ezer” w Dzięgielowie, serdecznie zaprasza na swoje doroczne Święto Diakonatu w 99 urodziny w ramach dziękczynnego nabożeństwa w kościele „Eben – Ezer” w Dzięgielowie. Okolicznościowe kazanie wygłosi ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Św. Trójcy z Warszawy. Podczas nabożeństwa usłuży pieśniami chór parafialny z Dzięgielowa.


6. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza na 150 Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła w Hażlachu. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (18.09) o g. 10:00. Kazanie wygłosi ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła E-A w Polsce.


Parafia w Cieszynie serdecznie zaprasza na uroczystości jubileuszowe, które odbędą się w filiale w Hażlachu.  W sobotę, 17 września o godz. 16.00 w hażlaskim kościele odbędzie się koncert z okazji 100-lecia Ewangelickiego Chóru Hażlach Zamarski. 

7. Parafia Ewangelicko-Augsburskiej w Białej, serdecznie zaprasza w dniu 01.10.2022 o godz. 9:00 -13:00  - Śniadanie dla Kobiet-
Spotkanie odbędzie się w Bielsku-Białej w hotelu Dębowiec - Restauracja Dębowa -pod adresem Al. Armii Krajowej 220 Temat spotkania: "Kryzys jest Łaską"

8. Parafia w Starym Bielsku 1-2 października organizuje wycieczkę na DOLNY ŚLĄSK.
W programie m.in.
  Kopalnia Złota w Złotym Stoku,Wambierzyce, Kudowa-Zdrój, Kłodzko, Zamek w Mosznej, a także udział w nabożeństwie w kościele ewangelickim w Kłodzku.

9. Szczegółowy program wycieczki dostępny na stronie parafii:Zapraszam po nabożeństwie na herbatę, kawę i kołacza.

10. Wspomnienie

śp. Gustaw Molin – 110 lecie urodzin, proboszcz w Międzyrzeczu w latach 1945 - 1982

ur. 10 grudnia 1912 r w Simoradzu,

zm. 18 maja 1993 w Cieszynie

śp. Gertruda Molin – 100 lecie urodzin

ur. 31 sierpnia 1922 w Kostkowicach,

zm. 21 grudnia 2014 w Wiśle

śp. Maria Śniegoń - w ubiegłym roku 120 lecie urodzin, mieszkała na plebanii i pomagała w wielu pracach porządkowych.

ur. 9 lipca 1901 w Rudzicy,

zm. 14 marca1985 w Wiśle

Wspominają dwaj synowie z rodzinami. Bardzo dziękuję za złożony dar na kościół- pieśni nr 469.

Ogłoszenia Parafialne 04.09.2022

12 Niedziela po Trójcy Świętej 04.09.2022


Tekst: Dz. Apostolskie 9, 1-9    ks. Andrzej Dyczek

 

„Trzciny nadłamanej nie dołamie ,

ani knota gasnącego nie dogasi”. 
                                                               Iz 42,3

1.Porządek nabożeństw:
    11.09.2022 – 13 Niedziela po Trójcy Świętej -
                 Mazańcowice 8:30

                 Międzyrzecze 10:00;

2. Zajęcia w tygodniu:
- w czwartek próba chóru Allegro o 18:00,
- w czwartek próba chóru o 19:00
- w piątek Spotkanie Młodzieży o 18:00
- w sobotę zajęcia z konfirmantami klasa 7 o 9:00

- w sobotę zajęcia z konfirmantami klasa 8 o 10:00

3. Parafia Ewangelicko-Augsburska Goleszowie zaprasza na Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła w Lesznej Górnej. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (11.09) o g. 10:30. Kazanie wygłosi ks. Tymoteusz Bujok z CME w Dzięgielowie.


 

4. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie  zaprasza na Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła w Bażanowicach. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (10.09) o g. 10:00. Kazanie wygłosi ks. Robert Augustyn z Białej. Poranek Pieśni o godz. 8:30.


5. Parafia Ewangelicko-Augsburska Wieszczęta-Kowale zaprasza na 73 Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła Pojednania w 30 rocznicę erygowania parafii. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (11.09) o g. 10:00. Kazanie wygłosi ks. bp dr Adrian Korczago.


6. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Białej zaprasza na Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła w Szczyrku Salmopolu. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (11.09) o g. 11:00. Kazanie wygłosi ks. Władysław Wantulok z Jaworza.

 

 

7. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Drogomyślu zaprasza na 129 Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła w Pruchnej. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (10.09) o g. 10:00. Kazanie wygłosi ks. Michał Matuszek z Ustronia Polany.


8. Dzisiaj po nabożeństwie Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, które wybierze delegata do Synodu Diecezji, oraz jego zastępcy. Bardzo proszę, by wziąć w tym udział.

9. Dla dzieci z Międzyrzecza i Mazańcowic są do nabycia po wyborach podręczniki. Polecam.

10. Do odebrania najnowszy numer Zwiastuna dla prenumerujących.

11 W przyszłą niedzielę – 11 września, w programie TVP Kultura nadawane będzie nabożeństwo z kościoła w Lubaniu na Dolnym Śląsku. Początek o godzinie 8.00. Zachęcamy do uczestnictwa.

12. Parafia w Starym Bielsku 1-2 października organizuje wycieczkę na DOLNY ŚLĄSK.
W programie m.in.
  Kopalnia Złota w Złotym Stoku,
  Wambierzyce,
  Kudowa-Zdrój,
  Kłodzko,
  Zamek w Mosznej,
a także udział w nabożeństwie w kościele ewangelickim w Kłodzku.
Szczegółowy program wycieczki dostępny na stronie parafii:
starebielsko.org/wycieczka-parafialna-na-dolny-slask/
Koszt wycieczki wynosi 400 zł za osobę.
Zapisy w kancelarii parafialnej w Starym Bielsku w godzinach
urzędowania. Przy zapisie należy wpłacić 200 zł za osobę. Pozostała
kwota płatna w dniu wyjazdu w autokarze.

Ogłoszenia Parafialne 28.08.2022

11 Niedziela po Trójcy Świętej 28.08.2022


Tekst: 2 Samuelowa 12, 1-15a  ks. Andrzej Dyczek

 

„Bóg pysznym się sprzeciwia,

a pokornym łaskę daje”. 
                                                               I Piotra 5,5

1.Porządek nabożeństw:
       03.09.2017 – 12 Niedziela po Trójcy Świętej -
   Międzyrzecze 10:00;

    01.09.2022- Rozpoczęcie Roku Szkolnego

   Międzyrzecze- 17:00

 

2. Zajęcia w tygodniu:

- w środę zebranie Rady Parafialnej o godz. 18:00

3. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku zaprasza na 240 Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła Zbawiciela. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (04.09) o g. 9:30. Kazanie wygłosi ks. bp dr Adrian Korczago. W niedzielę 4. września 2022r. odbędą się uroczystości jubileuszowe, które rozpoczną się o godzinie 9.00 od historycznego spaceru po placu Marcina Lutra, a  w trakcie nabożeństwa wystąpią aktorzy Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, zespół muzyczny pod dyr. Mateusza Walacha oraz Chór Graduale pod dyr. Agaty Fender.


4. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku zaprasza na uroczyste nabożeństwo w Kościele Leśnym przy stole ołtarzowym Jan na Błoniach. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła sobotę (03.09) o g. 9:30. Kazanie wygłosi ks. dr Piotr Szarek ze Starego Bielska.


5. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie zaprasza na Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła Eben Ezer. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (03.09) o g. 9:30. Kazanie wygłosi Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. bp Marcin Makula z Golasowic. Nabożeństwo z udziałem orkiestry dęta z Bystrzycy. Bezpośrednio po nabożeństwie parafia zaprasza na wspólny obiad, a o godz. 13.30 dalsza część programu: spektakl teatralny dla dzieci i dorosłych Teatru EDEN z Wieliczki ; o godz. 15.30 loteria fantowa.


6. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bładnicach zaprasza na 22 Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (04.09) o g. 10:00. Kazanie wygłosi ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa. Poranek Pieśni i Muzyki Religijnej o 8:30.


 

7. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza na Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła w Ogrodzonej. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (04.09) o g. 10:00. Kazanie wygłosi ks. Katarzyna Kowalska z Pokoju.


8. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Malince serdecznie zaprasza na 1 Pamiątkę Poświęcenia Kościoła, która odbędzie się 4 września. Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10.15, a po nim parafia zaprasza na posiłek, a ok. godz. 14.30 na uwielbienie z zespołem.

 

9. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 04.09.2022 po nabożeństwie w Międzyrzeczu Zgromadzenie Parafialne, na którym ma zostać wybrany delegat parafii do Synodu Diecezji X kadencji w latach 2022 - 2027. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

O mandat Delegata ubiegać się będą Pan Mariusz Fender- kurator Parafii, oraz Pan Klaudiusz Hozumbek- sekretarz Parafii. Bardzo proszę o wcześniejsze przybycie by podpisać się na liście wyborczej.

10. Dzisiaj w Międzyrzeczu odbywają się dożynki gminne. Organizatorzy zapraszają nas, na tą szczególną uroczystość. 

12:30- w kościele katolickim dziękczynna eucharystia za tegoroczne zbiory

13:45- przejazd korowodu.

14:30- przekazanie wieńców dożynkowych.

15:0- ceremonia dożynkowa w wykonaniu Zespołu regionalnego- Jasieniczanka

15:45 przywitania gości i wystąpienia okolicznościowe

16:30- część muzyczna.

11. Polecam już ostatnie książki, które można sobie zabrać i są do nabycia książki pani Lidii Czyż. Polecam.

12. Dla dzieci i młodzieży, które uczę w Międzyrzeczu i w Mazańcowicach przywiozłem już podręczniki, można po nabożeństwie je nabywać

 

Ogłoszenia Parafialne 21.08.2022

Dziesiąta Niedziela po Trójcy Świętej 21.08.2022


Tekst:  Tr 5                                                      ks. Andrzej Dyczek

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan,
lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. 

Ps 33,12

1. Porządek Nabożeństw:

  • 28 sierpnia 2022 r. :

                                             30 - nabożeństwo w Mazańcowicach

                                     10 00 - nabożeństwo w Międzyrzeczu     

2. Za tydzień 28 sierpnia odbędą się w Międzyrzeczu – DOŻYNKI GMINNE.
    Organizatorzy zapraszają nas, na  tą szczególną uroczystość.
 

  • Program uroczystości:

                                       - 12 30 - w kościele katolickim dziękczynna eucharystia
                                                     za tegoroczne zbiory

                                       - 13 45 - przejazd korowodu

                                       - 14 30 - przekazanie wieńców dożynkowych.

                                       - 15 00 - ceremonia dożynkowa w wykonaniu
                                                     Zespołu regionalnego - Jasieniczanka

                                       - 15 45 - przywitania gości i wystąpienia okolicznościowe

                                       - 16 30 - część muzyczna.

  • W związku z tym wydarzeniem organizatorzy zwracają się do rolników o dostarczenie płodów rolnych i kwiatów z ogrodów.

 

  •  Mieszkańcy tych ulic, proszeni są o udekorowanie trasy korowodu: Rudzicka, Centralna, Szkolna, Zapłocie. Organizatorzy zapraszają  rodziny, po to by dzieci poznawały obrzędy dożynkowe. Będzie okazja posłuchać zespołów muzycznych i skorzystać z różnych stoisk, w czasie festynu.

 

  •   W sobotę 27 sierpnia od godziny 13 00 będą sprzedawane na boisku w Dolnym tradycyjne kołocze dożynkowe.

 

3. 4 września po nabożeństwie w Międzyrzeczu odbędzie się Zgromadzenie
    Parafialne
i wybory delegata do Synodu Diecezji Cieszyńskiej.

 

 4. Polecam już ostatnie książki, które można sobie zabrać,
    są do nabycia książki pani Lidii Czyż. Polecam

Ogłoszenia Parafialne 14.08.2022

Dziewiąta Niedziela po Trójcy Świętej 14.08.2022


Tekst: Ew. Mateusza 25,14-30           ks. Andrzej Dyczek

 

„Komu wiele dano, od tego wiele będzie się

żądać, a komu wiele powierzono, od tego

więcej będzie się wymagać”.
                                                             Łk 12,48

1. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które w minionym tygodniu sprzątały tutaj i przygotowywały obejście i kościół na dzisiejszą uroczystość. Bardzo Wam dziękuję.

2. Porządek Nabożeństw:

    Za tydzień- 21 sierpnia nabożeństwo w Międzyrzeczu - godz. 10:00, a w Mazańcowicach 28 sierpnia- godz. 8:30.

3. Parafia Ewangelicka w Goleszowie serdecznie zaprasza do udziału w 237. pamiątce poświęcenia kościoła w Goleszowie 15 sierpnia 2022 roku. O godz. 8:30 rozpocznie się poranek pieśni i muzyki religijnej. O godz. 10:30 odbędzie się uroczyste nabożeństwo, podczas którego Słowo Boże będzie zwiastować ks. Paulina Hławiczka-Trotman z Wielkiej Brytanii.

4. W niedzielę 21 sierpnia Parafia w Goleszowie zaprasza na pamiątkę poświęcenia kościoła filialnego w Godziszowie. Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:30. Słowem Bożym służyć będzie ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla.

5. 4 września po nabożeństwie w Międzyrzeczu odbędzie się Zgromadzenie Parafialne i wybory delegata do Synodu Diecezji Cieszyńskiej.

6. Jest najnowszy numer Zwiastuna dla prenumerujących.

7. Jutro wycieczka parafialna  w góry- na Błatnią.  Zbiórka i wyjazd z Parafii w Międzyrzeczu - godz. 9:00.

 

Ogłoszenia Parafialne 07.08.2022

Ósma Niedziela po Trójcy Świętej 07.08.2022


Tekst: Ew. Marka 12,41-44           ks. Andrzej Dyczek

„Postępujcie jako dzieci światłości,
bo owocem światłości jest wszelka dobroć
   i sprawiedliwość, i prawda”.        
                                     Efezjan 5,8.9

1. Porządek Nabożeństw:
      14.08.2022 – 9 Niedziela po Trójcy Świętej –

       Międzyrzecze- nabożeństwo nie odbędzie się

               11:00 Mazańcowice;

92 Pamiątka Założenia i Poświęcenia Kościoła

Słowem Bożym służył będzie ks. Łukasz Ostruszka


14 sierpnia nie będzie nabożeństwa w Międzyrzeczu. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do Mazańcowic.

 

2. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Głębcach zaprasza na 5 Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszłą niedzielę (14.08) o g. 10:00. Słowem Bożym służył będzie zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej ks. bp dr Adrian Korczago.


3. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie zaprasza na 237 Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w poniedziałek (15.08) o 10:30. Słowem Bożym służył będzie ks. Paulina Hławiczka Trotman z Wielkiej Brytanii. O godz. 8:30 Poranek Pieśni i Muzyki Religijnej. W sobotę 13 sierpnia od godz. 17:00 będzie można nabywać okolicznościowe kołocze. 


 

4. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 04.09.2022 po nabożeństwie w Międzyrzeczu Zgromadzenie Parafialne, na którym ma zostać wybrany delegat parafii do Synodu Diecezji VII kadencji w latach 2022 - 2027. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

5. 15 sierpnia pragnąłbym zaproponować wycieczkę parafialną w góry- na Błatnią. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt ze mną. Zbiórka i wyjazd z Parafii 15 sierpnia- godz. 9:00

6. Są na parafii do zabrania książki, płyty video i DVD- polecamy.

7. Do odebrania jest najnowszy numer Zwiastuna dla prenumerujących.

8. Wspominamy:

W 10 rocznicę śmierci pragniemy dzisiaj wspomnieć

śp. Helenę Kukla z domu Pieszka

ur. 27 stycznia 1926 roku,

zm. 20 lipca 2012 r.

Wspomina ją grono przyjaciół. Pieśń 936

 

Ogłoszenia parafialne 24-07-2022 r.

Ogłoszenia parafialne- 24 lipca 2022 r.

VI Niedziela po Trójcy Świętej

 

Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.

Rz 6,3-4

 

1. Porządek nabożeństw:

  • 31 lipca 2022 r - Nabożeństwo w Międzyrzeczu o godzinie 10:00 - serdecznie zapraszamy.
  • 14 sierpnia 2022 r.Pamiątka Założenia i Poświęcenia Kościoła w Mazańcowicach o godzinie 11:00. Słowo Boże wygłosi
    ks. proboszcz Łukasz Ostruszka z Krakowa.

2. Bardzo dziękujemy za złożoną w minioną niedzielę ofiarę na leczenie i rehabilitację dla ks. Dawida Barona, który zmaga się z     bardzo ciężką chorobą - stwardnieniem rozsianym. Udało się uzbierać 2735 zł. Bardzo dziękuję.

3. Są na Parafii do zabrania książki - polecam.

4. W związku z urlopem ks. Andrzeja Dyczka do 10 sierpnia  w sprawach nagłych i pilnych bardzo proszę kontaktować się z     Parafią w Jaworzu.

5. 24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Dlatego pragniemy dołączyć do modlitwy głównej wszystkich służących w Policji, oraz     ich rodziny i prosić o opiekę i Boże błogosławieństwo dla nich.

6. 4 września po nabożeństwie w Międzyrzeczu odbędzie się Zgromadzenie Parafialne i wybory delegata do Synodu Diecezji     Cieszyńskiej.

Ogłoszenia Parafialne 17.07.2022

V Niedziela po Trójcy Świętej 17.07.2022

156 Pamiątka Założenia i Poświęcenia Kościoła


Tekst: 1 Mojżeszowa 12,1-4          ks. Dariusz Madzia

„Łaską zbawieni jesteście przez wiarę

i to nie z was: Boży to dar”. Efezjan 2,8

 

1. Porządek nabożeństw:
         24.07.2022 –  6 Niedziela po Trójcy  Świętej-
Mazańcowice 8:30

Międzyrzecze 10:00;

2. Dziękuję pani Grażynie Stokłosa za piękne kwiaty na ołtarzu, małżeństwu z Mazańcowic , panu kościelnemu, jego żonie i córce za prace porządkowe w obejściu kościoła i w kościele.

3. Już dzisiaj korzystając z okazji chciałbym zaprosić na 92 Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła w Mazańcowicach. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 11:00. Słowo Boże wygłosi ks. Łukasz Ostruszka z Krakowa.

4. Dzisiaj odbędzie się ofiara. Chcielibyśmy ją ofiarować ks. Dawidowi Baronowi, który od dłuższego czasu zmaga się z bardzo ciężką chorobą- stwardnieniem rozsianym. Chcielibyśmy wesprzeć go pomocą na leki i rehabilitację – za każdy dar bardzo serdecznie dziękuję.

5. W związku z naszym świętem, chcielibyśmy rozdać ciasteczka do dzisiejszej niedzielnej kawy, czy herbaty. Zapraszam na darmową książkę. Każdy, kto lubi czytać może sobie zabrać- czy to pięknie ilustrowaną kronikę Polski, interesujące Dzieje chrześcijaństwa, słowniki, a kto lubi malarstwo piękny album Juliusza Kossaka, czy innych malarzy. Jest wiele książek ks. Henryka Czembora, są encyklopedię multimedialne i wiele innych atrakcji. Polecam. Wszystko jest darmowe.

6. W związku z moim urlopem od 20 lipca- 10 sierpnia w sprawach nagłych i pilnych kontaktować się z Parafią w Jaworzu.

7. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu zaprasza na Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła Jakuba Starszego. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszłą niedzielę (24.07) o g. 10:00. Słowem Bożym służyć będą ks. bp Marcin Hintz zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, oraz ks. Paweł Meler.


Zapraszamy na koncerty w ramach Dni Jakubowych

- Piątek 22.07. godz. 18:00 impresje organowo - skrzypcowe w wykonaniu gości ze Słowacji: ks. Rastislav Adamko – skrzypce, prof. Zuzanna Zahradnikova – organy.

- Sobota 23.07. godz. 18:00 koncert Jubilate Deo w wykonaniu Estrady Ludowej Czantoria pod dyr. Danuty Zoń – Ciuk. Po koncercie z wieży kościelnej wybrzmią utwory trębacza Jakuba Gazdy.

Ogłoszenia Parafialne 10.07.2022

Czwarta Niedziela po Trójcy Świętej 10.07.2022


Tekst: Ew. Łuk. 15,1-7          ks. Andrzej Dyczek

,,Jedni drugich brzemiona noście,

a tak wypełnicie zakon Chrystusowy”.

Galacjan 6,2

 1. Porządek nabożeństw:
17.07.2022 –  5 Niedziela po Trójcy Świętej

156 Pamiątka Założenia i Poświęcenia Kościoła

Słowem Bożym służył będzie ks. Dariusz Madzia z Istebnej

                           10:00- nabożeństwo

13.07.2022- Nabożeństwo dla seniorów

Międzyrzecze- 10:00

  Istebna, Trójwieś, Beskidy :: Istebna, Jaworzynka, Koniaków :: Oficjalny  Serwis Internetowy Gminy Istebna ::

 

2. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym zaprasza na 50 Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszłą niedzielę (17.07) o g. 10:00. Kazanie wygłosi ks. bp Jan Cieślar zwierzchnik Diecezji Warszawskiej. Pieśnią usłuży kameralny chór Wyższobramski i orkiestra misyjna. Po nabożeństwie piknik parafialny a o godz. 13:30 zaśpiewa Beata Bednarz. W sobotę 16 lipca- o godz. 10:00 odbędzie się turniej amatorów DiscGolf.

Wisła Czarne – Luteranie Kontakt

3. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie zaprasza na 108 Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła w Kisielowie. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszłą niedzielę (17.07) o g. 10:30. Kazanie wygłosi ks. Witold Chwastek z Niemiec.

Kościół ewangelicki w Kisielowie – Wikipedia, wolna encyklopedia

4. Pamiętam jak przed laty, gdy przyszedłem do Parafii w tygodniu poprzedzającym Pamiątkę Założenia wiele osób angażowało się i użyczało swojej pomocy, przy pieczeniu kołaczy, przy sprzątaniu kościoła i obejścia, przy przygotowaniu koziołków, by goście mogli usiąść. Chciałbym bardzo serdecznie poprosić, by w przyszłym tygodniu pomóc w przygotowaniu obejścia, kościoła. Nie wyznaczamy dnia, jeśli ktoś będzie miał trochę czasu i dobrych chęci i chciał coś pomóc, będę bardzo wdzięczny.

5. Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna Diecezji Wrocławskiej zaprasza na Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu w terminie 13-21 sierpnia 2022. Szczegóły na: https://wang.com.pl/parafia/tydzien-ewangelizacyjny-dla-rodzin-w-karpaczu/.

6. Komisja Historyczna Synodu Diecezji Cieszyńskiej zaprasza na wspólny wyjazd do Krems, Stein, Mauthausen-Gusen w Austrii w dniach 16-18.08.2022 r. (wtorek-czwartek)16.08.2022, ok. godz. 6.00 wyjazd z Cieszyna; zwiedzanie Krems i Stein, gdzie zginęli m.in. mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego, żołnierze AK „Stragan”; przejazd doliną Wachau (lewym brzegiem Dunaju); nocleg. 17.08.2022 -Spotkanie w przedstawicielami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Austrii (wspólne uroczystości). Zwiedzanie Muzeum Mauthausen-Gusen. W godzinach popołudniowych wyjazd do Linzu i zwiedzanie miasta. 18.08.2022 -Przejazd doliną Wachau (prawym brzegiem Dunaju). Powrót. Orientacyjny koszt wyjazdu ok. 1000 zł., (uzależniony od liczby uczestników). W cenie: przejazd i noclegi ze śniadaniem, ubezpieczenie. Dodatkowe koszty to: pozostałe posiłki (we własnym zakresie) oraz ewentualne bilety wstępu. (Zwiedzanie Muzeum Mauthausen-Gusen jest bezpłatne). Uczestnik powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.  Zgłoszenia przyjmuje do 12.07.2022 r. Biuro Diecezji Cieszyńskiej.

7. W Parafii trwa zbiórka. Pragniemy wesprzeć ks. Dawida Barona, który zmaga się ze stwardnieniem rozsiany i stan się niestety pogarsza. Jest wyłożona lista na ten cel. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wsparły ofiarą księdza Barona.

8. Do nabycia pozycje książkowe pani pastorowej Lidii Czyż- polecam serdecznie.

Lidia Czyż - Mocniejsza niż śmierć (Audiobook) Pozostała tylko nadzieja - Lidia Czyż - oprawa miękkaPozostałe - Na dwa głosy

9. Są jeszcze do zabrania książki – polecam serdecznie.