^ Back to Top

Witamy w Międzyrzeczu

Oficjalna Strona Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza

Ogłoszenia parafialne 12.03.2023

3. Pasyjna (OCULI - Oczy moje patrzą na Pana Ps. 25,15)


Tekst Łk 9,62      ks. Andrzej Dyczek

Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz

nie nadaje się do Królestwa Bożego.

Łk 9,62

 

1. Porządek nabożeństw:

   - 17.03.2023 r. - 17:00 Nabożeństwo Pasyjne w Mazańcowicach

   - 19.03.2023 r. - Nabożeństwa Niedzielne - 08:30 w Mazańcowicach; 10:00 w Międzyrzeczu

2. Ogłoszenia:

   - 16.03.2023 r. - próby chórku - godz. 18:00 i chóru godz. 19:00

   - Centrum Misji i Ewangelizacji serdecznie zaprasza na "Wiosenną konferencje kobiet", która odbędzie się 18 marca, w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie przy ulicy ks. Karola Kulisza 66. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00
W programie wykłady:  

   - „Hagar, historia która się powtarza" – Kornelia Heczko 

   - „Nadzieja nie zawodzi" – Barbara Szczuka

 

   - Skończona została zbiórka pomocy dla Parafii w Katowicach - Szopienicach, która bardzo ucierpiała, a szczególnie jej mieszkańcy. Uzbieraliśmy 3100 zł. Ofiara została przekazana - bardzo dziękuję wszystkim, którzy ofiarowali na ten cel.

   - Nadal zbieramy ofiary dla osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w Turcji i Syrii.

 

   - 26 marca - będziemy podczas nabożeństwa gościć telewizję i będziemy nagrywać nabożeństwo telewizyjne, bardzo proszę by być na nabożeństwie i zachęcać swoich najbliższych.

 

   - Diecezjalna Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna zaprasza na rekolekcje dla Rad Parafialnych i członków Synodu. temat: „Ewangelizacja jako zadanie Kościoła” Rekolekcje odbędą się w 2 terminach 18 marca w Drogomyślu, 25   marca w Ustroniu w godz. 10.00 – 13.00

 

   - Indie:

Subkontynent indyjski zamieszkuje miliard trzysta czterdzieści milionów mieszkańców. Kraj zdominowany jest przez wyznawców hinduizmu i islamu. Oprócz ubóstwa, istotnym problemem jest utrzymujący się system kastowy, który utrudnia zdobywanie wykształcenia, zawodu i awansu społecznego. 

Chrześcijanie stanowią zaledwie 2,5% mieszkańców – protestanci 1,5%. Na terenie Indii funkcjonuje 12 Kościołów luterańskich zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej. 

Kościół Ewangelicko-Luterański Adhra liczy 3 miliony wiernych i przeszło 5 tysięcy parafii. Przez wiele lat kwestią dyskutowaną w Kościele była ordynacja kobiet. Przełom nastąpił w 1999 r. kiedy na księży ordynowano 17 kobiet. 

Kościół Luterański w Arcot liczy 40 tys. wiernych skupionych w stanie Tamil Nadu w południowo-zachodnich Indiach. 

Kościół Ewangelicko-Luterański w Madhya Pradesh liczy 25 tysięcy wiernych zamieszkujących ten środkowy stan Indii. Dla Kościoła bardzo ważna jest służba diakonijna na rzecz o chorych i potrzebujących. 

Luterański Kościół Chrystusowy skupia w swoich szeregach niewiele ponad 6 tysięcy wiernych rozsianych po całym terytorium subkontynentu. 

Kościół Ewangelicko-Luterański Stanów Himalajskich liczy przeszło 40 tys. wiernych zamieszkujących Himalaje i ich okolice. 

Kościół Ewangelicko-Luterański Dobrego Pasterza liczy 15 tysięcy wiernych w dwudziestu parafiach rozsianych po środkowych i południowo-wschodnich Indiach. 

Kościół Ewangelicko-Luterański Gossnera w Chotanagpur i Assam. Założony w 1845 r. przez niemieckiego misjonarza Jana Gossnera Kościół liczy dziś ponad 615 tysięcy wiernych w 2000 parafii. Bardzo żywa wspólnota, posiada własną wyższą uczelnię teologiczną liczne college i szkoły, szpital, dom opieki dla osób starszych i wydawnictwo. 

Indyjski Kościół Ewangelicko-Luterański znajduje się w południowych Indiach i liczy 130 tysięcy wiernych funkcjonujących w ponad 750 parafiach. Służbę pełni 120 duchownych. Kościół prowadzi 3 szpitale, 50 szkół podstawowych i 11 średnich. W 2017 r. mocno ucierpiał w wyniku cyklonu, który zniszczył m.in. budynki seminarium teologicznego. 

Kościół Ewangelicko-Luterański Jeypore liczy 150 tysięcy wiernych. 

Północny Kościół Ewangelicko-Luterański liczy przeszło 105 tysięcy wiernych. Założony w połowie XIX w. przez misjonarzy norweskich skupia dziś wielojęzyczne wspólnoty chrześcijan z północnych stanów Indii oraz z krajów sąsiednich. 

Kościół Luterański Południowej Andhry liczy 90 tysięcy wiernych posługujących się językiem telugu. 

Tamilski Kościół Ewangelicki jest wspólnotą związaną z tamilską mniejszością etniczną zamieszkującą południe Indii. Kościół liczy bez mała 170 tysięcy wiernych.