^ Back to Top

Witamy w Międzyrzeczu

Oficjalna Strona Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza

Ogłoszenia parafialne 12.02.2023

2. Niedziela przed Postem (Sexagesimae - 60 dni przed Wielkanocą)


Tekst Hbr 3,15         Ks. Andrzej Dyczek

Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.

Hbr 3,15

1. Porządek nabożeństw:

   - 19.02.2023r - godz. 10:00 Międzyrzecze

 

2. Ogłoszenia:

   - 16.02.2023r - godz. 18:00 próba chórku; 19:00 próba chóru

   - 17.02.2023r - godz. 18:00 spotkanie młodzieży

   - 18.02.2023r - zajęcia z konfirmantami, godz. 09:00 klasa VII; godz. 10:00 klasa VIII

 

Kancelaria parafialna w związku z zmianą lekcji w szkole  i zbliżającymi się  tygodniowymi nabożeństwami pasyjnymi ulega zmianie 

W poniedziałek od godz. 9-10 i od 16:30- 18:30 

W środy i w czwartek od 16-18. Telefon 609 865 006

 

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które w roku 2022 zapłaciły składkę kościelną. Jednocześnie bardzo proszę o uregulowanie, jeśli jeszcze nie zdążył tego uczynić. 

Jest wyłożona lista na pomoc dla Parafii w Katowicach- Szopienicach, która bardzo ucierpiała, a szczególnie jej mieszkańcy. 

26 marca- będziemy podczas nabożeństwa gościć telewizję i będziemy nagrywać nabożeństwo telewizyjne, bardzo proszę by być na nabożeństwie i zachęcać swoich najbliższych.  

Jest najnowszy numer Zwiastuna- proszę sobie odebrać.  

Australia 

Australia (Związek Australijski) to państwo obejmujące kontynent Australia, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Australia jest zamieszkiwana przez ok. 25 mln osób. Chrześcijanie stanowią 43,9% mieszkańców. 

Luterański Kościół Australii jest wspólnotą skupiającą niewiele ponad 30 tysięcy wiernych zamieszkujących Australię i Nową Zelandię. Kościół australijski mocno i żywo angażuje się w liczne projekty na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Stale doskonalone są standardy etyczne i polityka funkcjonowania Kościoła jako wspólnoty otwartej, jawnej, wystrzegającej się przemocy czy dyskryminacji. 

Głównym i zasadniczym zadaniem Kościoła, w pełni uświadomionym i podejmowanym jako wyzwanie jest misyjność, głoszenie Ewangelii oraz międzykulturowa integracja wiernych, którzy wywodzą się z różnych miejsc, języków, krajów. Kościół mocno stawia na różnorodność, co znajduje odzwierciedlenie w praktyce liturgicznej dostosowanej do potrzeb i wrażliwości kulturowej wiernych. 

Problemem dotykającym całą Australię są susza i ogromne pożary zagrażające ludziom, zwierzętom i roślinności. 

Wszechmogący Boże, towarzyszysz swoim dzieciom na wszystkich drogach i bezdrożach życia. Potrafisz zamienić nieszczęście w błogosławieństwo. Dziękujemy Ci za nasze Siostry i Braci z Luterańskiego Kościoła w Australii, który wyrósł z doświadczenia ucieczki przed prześladowaniami. Niech pamięć o tych trudnych początkach wzmacnia w nich determinację do głoszenia ewangelii, przeciwstawiania się niesprawiedliwości i do budowania porozumienia ponad podziałami religijnymi, etnicznymi i społecznymi. Dodaj im sił do przeciwdziałania konsekwencjom zmian klimatu, które tak ciężko dotknęły Australię. Symbolem Kościoła w Australii jest krzyż na tle wody, w towarzystwie gwiazd i języków ognia. Prosimy Boże, bądź dla nich życiodajny jak woda, rozświetl mrok jak gwiazdozbiór Krzyża Południa, bądź obecny Duchu Świętym i daj pewność bezpiecznej przyszłości poprzez krzyż Chrystusa. Błogosław swój Kościół na całym świecie. Amen 

Wspomnienie pośmiertne: 

W pierwszą rocznicę śmierci wspominamy śp. Jana Błahut zmarłego 31-go stycznia ubiegłego roku, przeżywszy 82 lata. 

Rodzina wspomina również żonę zmarłego, śp. Annę Błahut zmarłą w 2017 roku, oraz rodziców zmarłego, śp. Helenę i Jana Błahut. 

Zmarłych wspominają córki i syn z rodzinami. 

Pieśń 910