^ Back to Top

Witamy w Międzyrzeczu

Oficjalna Strona Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza

Ogłoszenia parafialne 05.02.2023

3. Niedziela przed Postem (Septuagesimae - 70 dni przed Wielkanocą)


Tekst Dn 9,18         Ks. Andrzej Dyczek

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz!

Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błagania

przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia.

Dn 9,18

 

1. Porządek nabożeństw:

    - 12.02.2023 r. Mazańcowice, godz. 08:30; Międzyrzecze, godz. 10:00

 

2. Ogłoszenia:

   - 09.02.2023r. godz. 18:00 - próba chórku; 19:00 - chóru

   - 10.02.2023r. godz. 18:00 - spotkanie młodzieży

 

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które w roku 2022 zapłaciły składkę kościelną. Jednocześnie bardzo proszę o uregulowanie, jeśli jeszcze nie zdążył tego uczynić. 

Jest wyłożona lista na pomoc dla Parafii w Katowicach- Szopienicach, która bardzo ucierpiała, a szczególnie jej mieszkańcy. 

W związku z moim jubileuszem 35 lecia służby w Kościele, które upłynęło w grudniu i 20 lecia służby w Międzyrzeczu zapraszam Was kochani na tort i kawę na parafię. Będzie mi bardzo miło. 

Dziękuję wszystkim życzliwym ludziom, które w tej mojej służbie wspierały mnie, pomagały i na które mogłem liczyć. 

 

ZAMBIA 

Sytuacja w Zambii 

Kraj zamieszkuje 15 grup etnicznych i językowych – razem 17 milionów mieszkańców. Ze względu na brak podstawowej opieki medycznej w kraju szerzą się choroby tropikalne i inne choroby zakaźne. Ponad 86% mieszkańców Zambii to chrześcijanie, z czego 35% to protestanci. 

  

Ewangelicko-Luterański Kościół w Zambii jest niewielką społecznością liczącą ponad 5 tysięcy wiernych skupionych w przeszło 30 parafiach. Poważnym wsparciem działań kościelnych są kobiety – najaktywniejsza grupa w zambijskich zborach. Popularną formą działalności są chóry, opieka nad starszymi i szerokie kontakty ekumeniczne. 

Boże łaski i pokoju! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie prosząc Cię o Twoje błogosławieństwo dla mieszkańców Zambii. Dziękujemy Ci za ten piękny kraj i jego wspaniałą przyrodę oraz za bogactwo różnorodności jego mieszkańców. Dodaj im siły do współpracy, aby działać na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Daj im poznać, że różnorodność jest darem i szansą, która jeśli tylko to dostrzeżemy, poszerza nasze horyzonty i otwiera nas na drugiego człowieka. 

  

Dziękujemy Ci za wszystkie osoby zaangażowane w parafiach luterańskich, za ich otwartość i służbę na rzecz chorych i potrzebujących. Dziękujemy Ci za pracę kobiet, za ich świadectwo o Twojej miłości do bliźniego.  Wzmacniaj ich i wspieraj, dodawaj im mądrości i otuchy każdego dnia. Amen