^ Back to Top

Witamy w Międzyrzeczu

Oficjalna Strona Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza

Ogłoszenia parafialne 24.03.2024

6. PASYJNA - NIEDZIELA PALMOWA


Tekst J 3,14b-15   Ks. Andrzej Dyczek

Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy,

nie zginął, ale miał żywot wieczny.

J 3,14b-15

1. Porządek nabożeństw:

- Wielki Czwartek - godz. 17:00 - nabożeństwo w Międzyrzeczu, współprowadzone z młodzieżą

- Wielki Piątek - godz. 10:00 - nabożeństwo w Międzyrzeczu; godz. 15:00 - w Mazańcowicach

- Wielkanoc - godz. 10:00 - nabożeństwo w Międzyrzeczu

- Poniedziałek wielkanocny - godz. 09:00 - nabożeństwo w Międzyrzeczu; godz. 11:00 -w w Mazańcowicach

2. Ogłoszenia parafialne:

Akcja - Skarbonka diakonijna - zbieramy do Wielkiego Czwartku

 

WĘGRY

Państwo węgierskie zamieszkuje 9,6 miliona ludzi. Węgrzy stanowią 83% społeczeństwa, reszta mieszkańców to mniejszości etniczne: Romowie, Niemcy, Słowacy, Rumuni i inni. 

Mimo, że Węgry szczycą się historycznym dziedzictwem wiary św. Stefana, zaledwie 43,7 procent społeczeństwa deklaruje przynależność do któregoś z wyznań chrześcijańskich. Według spisu powszechnego z 2022 r. 30% to rzymscy katolicy (w tym około 165 tys. członków Kościoła greckokatolickiego), 9,8% to reformowani, 1,84% luteranie, 0,16% prawosławni i 0,1%. 1,82% osób zadeklarowało przynależność do „innych” wspólnot religijnych. 

Kościół Ewangelicko-Luterański Węgier liczy 176 tysięcy wiernych. Podzielony jest na 3 diecezje, ma ponad 300 parafii i prowadzi 46 szkół różnego stopnia. Jak wszystkie związki wyznaniowe Kościół luterański jest wpisany ustawowo jako jedno z oficjalnych wyznań religijnych w państwie węgierskim. Niesie to za sobą poważne implikacje polityczne. Znajdujący się pod silną presją władzy, luteranie węgierscy mocno angażują się w pomoc potrzebującym, szczególnie uchodźcom i ofiarom wojny w Ukrainie stając się celem ustawicznej presji ze strony rządu