^ Back to Top

Witamy w Międzyrzeczu

Oficjalna Strona Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza

Ogłoszenia parafialne 26.11.2023

Ostatnia Roku Kościelnego - Niedziela Wieczności


Tekst Łk 12,35   Ks. Andrzej Dyczek

Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone.

Łk 12,35

1. Porządek nabożeństw:

- 03/12/2023 - godz. 10:00 - nabożeństwo w Międzyrzeczu. Podczas nabożeństwa odbędzie się uroczyste wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej, przez ks. bp. Adriana Korczago.  Serdecznie wszystkich na tą uroczystość zapraszamy

2. Ogłoszenia parafialne:

- W czwartek próba chórku i chóru parafialnego

- W piątek- spotkanie młodzieży o godz. 18:00

- Są już opłatki i świece wigilijne- pani Anetka Kuberska w salce chórowej będzie je sprzedawać- polecam

- Proszę tych, którzy chcą prenumerować Zwiastun w 2024 r o wpłaty - 190 zł cały rok, 95- I półrocze

- 9 grudnia- spotkanie świąteczne Seniorów- godz. 13:00

- 16 grudnia- w kościele w Międzyrzeczu – koncert kolęd – godz. 18:00. Gościem specjalnym będzie zespół Malinioki. Zaśpiewają również dzieci i chór parafialny

 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zamieszkuje przeszło 332 miliony ludzi. Od swojego zarania państwo amerykańskie jest ojczyzną wolności. Pierwsza poprawka do amerykańskiej konstytucji gwarantuje wolność sumienia przy jednoczesnym zakazie ustanawiania w kraju jakiejkolwiek religii państwowej. Bez mała połowa Amerykanów to protestanci – głównie denominacji ewangelikalnych; tym samym, Stany to kraj o największej liczbie protestantów na świecie. Aż 23% Amerykanów deklaruje się jako niewierzący.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce liczy ponad 3,5 miliona wiernych w przeszło 8700 parafiach. Jest to największy Kościół luterański w USA i jedyny należący do ŚFL. Podzielny jest na 9 regionów. Jest to wspólnota liberalna, zróżnicowana i nowoczesna. Kościół angażuje się w liczne działania charytatywne i misyjne, obejmujące m.in. pomoc humanitarną, wsparcie dla ubogich i bezdomnych, edukację i działania na rzecz równości płci. Kościół działa w przestrzeni publicznej wspierając inicjatywy związane z prawami człowieka, sprawiedliwością społeczną i klimatyczną.