^ Back to Top

Witamy w Międzyrzeczu

Oficjalna Strona Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza

Ogłoszenia parafialne 23.07.2023

7. Po Trójcy Świętej


Tekst Ef 2,19    Ks. Andrzej Dyczek

Już nie jesteście obcymi i przychodniami,

lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga.

Ef 2,19

1. Porządek nabożeństw:

- 30.07.2023 - godz. 10:00 Międzyrzecze

2. Ogłoszenia parafialne:

Otrzymaliśmy zaproszenie Biskupa Kościoła na Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej i uroczyste nabożeństwo, które odbędzie się 13 września o godz. 9:00 w centrum kongresowym ICE w Krakowie. Trzeba dokonać rejestracji elektronicznej do końca lipca

3. Wspomnienie pośmiertne:

 - W Mazańcowicach: 

Wspominamy dzisiaj śp. Jerzego Kozieł urodzonego 10 grudnia 1948 roku w Międzyrzeczu Dolnym zmarłego 1 czerwca 2023 r w Bielsko- Białej. Wspominają go dzisiaj : żona, córka z mężem, 2 wnuczki z mężami, pięcioro prawnuków, 4 siostry z rodzinami, brat z rodziną, bliższa i dalsza rodzina.

- W Międzyrzeczu:

Wspominamy  dzisiaj śp. Jana Biesoka urodzonego 24 sierpnia 1932 roku w Międzyrzeczu Dolnym, zmarłego 10 czerwca 2023 r. w Wilkowicach. Pragniemy również wspomnieć jego żonę śp. Mariannę Biesok zmarłą 6 listopada 2013 r. Wspominają dzisiaj: pasierbica z mężem,  3 wnuków z żonami, 6 prawnuków, 1 prawnuczka, siostrzenica z rodziną, siostrzeniec, bliższa i dalsza rodzina.

 

Gwatemala 

Gwatemalę zamieszkuje blisko 17 milionów ludzi, z czego prawie 60% żyje poniżej granicy ubóstwa. Skutkiem biedy jest znaczy wzrost przestępczości – zwłaszcza w dużych miastach. Przez dziesięciolecia kraj był nękany wojną domową, która zakończyła się na początku XXI w. pochłaniając 200 tysięcy ofiar śmiertelnych. Gwatemala jest państwem „młodym” demograficznie bowiem 40% mieszkańców to młodzież poniżej 15 roku życia. 

Ponad 82% mieszkańców to chrześcijanie. Wielu z nich „łączy” chrześcijaństwo z praktykami odziedziczonymi po zamieszkujących Mezoamerykę Majach. Niemal 42% społeczeństwa stanowią protestanci. Ponad 11% mieszkańców deklaruje się jako bezreligijni lub niewierzący. 

W Gwatemali funkcjonują dwa Kościoły będące członkami Światowej Federacji Luterańskiej: 

Kościół Augustiańsko-Luterański w Gwatemali liczy niespełna 3000 wiernych. Kościół powstał w czasie wojny domowej, jako niewielka wspólnota niosąca pomoc i pociechę ludziom dotkniętym konfliktem. W sposób szczególny angażowano się w pomoc uchodźcom znajdującym się w obozach zagranicą zwłaszcza w Meksyku. Kościół podzielony jest administracyjnie na 3 regiony, prowadzi 18 parafii, szkołę dla dzieci oraz działa na rzecz wsparcia najuboższych i potrzebujących. Kościół ordynuje kobiety. Jest wspólnotą dynamiczną i nowoczesną. 

Kościół Luterański w Gwatemali liczy 950 członków został założony w 1995 roku w Zacapa (Wschodnia Gwatemala) przez grupę osób zaniepokojonych sytuacją społeczną, ekonomiczną, polityczną i duchową w swoim kraju. Kościół wspiera rodziny campesinos (drobnych rolników) w okolicznych społecznościach oraz promuje zrównoważone rolnictwo.