^ Back to Top

Witamy w Międzyrzeczu

Oficjalna Strona Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza

Ogłoszenia parafialne 18.06.2023

2. Po Trójcy Świętej


Tekst Mt 11,28      Ks. Andrzej Dyczek

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

Mt 11,28

1.  Porządek nabożeństw: 

 - 22.06.2023 - godz. 17:00 - Międzyrze, zakończenie roku szkolnego

 - 25.06.2023 - godz. 8:30 - Mazańcowice; godz. 10:00 - Międzyrzecze

 

2. Ogłoszenia parafialne:

- 22.06.2023 - godz. 18:15 - próba chórku, godz. 19:00 - próba chóru parafialnego

Z żałobnej karty Pan Życia i Śmierci odwołał śp. Jana Biesoka urodzonego 24 sierpnia 1932 r. w Międzyrzeczu Dolnym, zmarłego 10 czerwca 2023 r. w Wilkowicach. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

W Święty Związek Małżeński pragną wstąpić: Anna Maria Pierlak urodzona 10 marca 1995 roku w Bielsku- Białej, córka Andrzeja i Bożeny z domu Gajos, zamieszkała w Bielsku- Białej, ul. Sternicza 8/121, panna, wyznania rzymskokatolickiego, oraz Dawid Daniel Lennert urodzony 13 kwietnia 1996 roku w Bielsku-Białej, syn Krystiana i Dagmary z domu Friedlender, zamieszkały w Mazańcowicach 741, kawaler, wyzn. ewangelicko- augsburskiego. Ślub odbędzie się w piątek- 23 czerwca w Szczyrku Salmopolu o godz.14;00. Para złożyła dar na kościół – bardzo dziękujemy

Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza na 74. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, który odbędzie się od 2 do 9 lipca. W tym roku towarzyszyć nam będzie hasło "Widzę!", oparte na tegorocznym wersecie biblijnym – "Tyś Bóg, który mnie widzi" (1 Mż 16,13)

- W dniach 13-19 września odbędzie się Walne Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. 13 września odbędzie się uroczyste nabożeństwo. Będzie można w nim wziąć udział. Jeśli będzie zainteresowanie zorganizujemy przejazd

16 września odbędzie się kościele w Cieszynie uroczysty koncert z okazji 100 lecia diakonatu w Dzięgielowie. Wystąpi Orkiestra kameralna Echo, oraz chór z Zaolzia. Również będziemy chcieli zorganizować wspólny wyjazd jeśli będzie zainteresowanie

 

3.  Wspomnienie pośmiertne:

- Pragniemy wraz z rodziną wspomnieć śp. Helmuta Fender urodzonego 29 października 1935 roku, zmarłego 29 kwietnia 2023 r. Wspominają dzisiaj: żona, córka z rodziną, syn z rodziną, wnuczęta, prawnuczęta, bliższa i dalsza rodzina. Rodzina pragnie wspomnieć również rodziców zmarłego, jego siostrę, brata i wnuczkę

Pragniemy dzisiaj również wspomnieć: śp. Mariannę Dyczek urodzoną w 1931 roku zmarłą w 2013 roku. Wspominają dzisiaj córka z rodziną, 2 synowie z rodzinami

 Boliwia

Kraj zamieszkuje bez mała 12 milionów ludzi. Gospodarka Boliwii jest słabo rozwinięta, a państwo boryka się z inflacją i rosnącym zadłużeniem. Boliwia jest niestabilna wewnętrznie, krajem wstrząsają protesty i demonstracje tłumione przez władze rządowe. Notowany jest wysoki poziom przestępczości zwłaszcza napadów rabunkowych i napaści seksualnych. Na prowincji, w tym na szlakach turystycznych, obcy i przybysze mogą paść ofiarą agresji ze strony lokalnej ludności. Na nizinie Chapare znajdują się pola uprawne koki ściśle kontrolowane przez kartele narkotykowe. 
Ponad 85% ludności Boliwii to chrześcijanie. 14,5% stanowią protestanci. Statystyki podają, że ponad 8% mieszkańców nie deklaruje żadnego wyznania religijnego. 

Boliwijski Kościół Ewangelicko-Luterański liczy niewiele ponad 8,5 tysiąca wiernych w 95 parafiach obsługiwanych przez 95 duchownych. Kościół definiuje posługę ewangelizacyjną komplementarnie – jako zwiastowanie i działanie. Angażuje się w projekty związane z: edukacją (szkoły podstawowe i zawodowe), działaniami prozdrowotnymi (profilaktyka antycholeryczna), zaopatrzeniem w wodę, promocją rolnictwa i hodowli zwierząt.